روزنامه های کابل: یکشنبه اول حوت

مسئله پایگاه های دائمی آمریکا در افغانستان و حملات اخیر طالبان به اهداف غیرنظامی در کابل و جلال آباد، مسایل مورد بررسی روزنامه های چاپ امروز کابل است.

روزنامه سروش ملت کلید امنیت درازمدت افغانستان را در ایجاد "توازن" در روابط افغانستان با کشورهای همسایه و جهان دانسته و نوشته است که هیچ کشوری بدون تامین اینگونه روابط با کشورهای دور و نزدیک، به امنیت دائمی نرسیده است.

این روزنامه به همین بهانه، طرح ایجاد پایگاه های دائمی آمریکا در افغانستان را بررسی کرده و نوشته که جلب رضایت کشورهای منطقه در این زمینه، برای دولت افغانستان ضروری است.

نویسنده سروش ملت به این باور است که کشورهای همسایه افغانستان از حضور دائمی آمریکا در این کشور نگران هستند و دولت افغانستان باید قبل از رسیدن به هر گونه توافقی با آمریکا در مورد ساختن پایگاه های دائمی، تلاش کند تا نگرانی کشورهای همسایه برطرف شود؛ که در غیر آن، به نوشته روزنامه، اجرای این طرح به زیان افغانستان خواهد بود.

روزنامه ماندگار – منتقد حکومت – از تقرر عزیزالله لودین، رئیس پیشین کمیسیون انتخابات افغانستان به عنوان رئیس اداره نظارت بر مبارزه با فساد اداری به شدت انتقاد کرده است.

این روزنامه نوشته که آقای لودین از متهمان اصلی در تقلب های انتخابات ریاست جمهوری افغانستان بود و به نوشته روزنامه، به همین دلیل نیز از وظیفه اش "برکنار" شد و نویسنده پرسیده که آقای کرزی چگونه می تواند چنین فردی را به حیث رئیس نظارت بر مبارزه با فساد اداری تعیین کند؟

روزنامه افزوده که این اقدامات نارضایتی مردم افغانستان را از حکومت افزایش می دهد.

روزنامه هشت صبح با توجه به حملات انتحاری اخیر در کابل و جلال آباد، از برنامه های دولت افغانستان برای "آشتی" با طالبان انتقاد کرده و نوشته که دولت افغانستان طالبان را "برادران ناراضی" می خواند و طالبان فورا با حملات انتحاری جواب می دهند.

این روزنامه حملات اخیر طالبان در یک فروشگاه در کابل و شعبه یک بانک خصوصی در جلال آباد را که دهها کشته و زخمی داد محکوم کرده و پرسیده که دولت افغانستان چگونه هنوز به آشتی با طالبان امیدوار است؟

هشت صبح افزوده که آقای کرزی در اعلامیه های که در واکنش به حملات طالبان منتشر می کند، این اعمال را "غیرانسانی، وحشیانه و ضد اسلامی" می خواند و نویسنده پرسیده که چگونه ممکن است "با وحشیان ضد انسان و ضد اسلامی" مصالحه کرد؟

روزنامه آرمان ملی نیز از طالبان برای هدف قرار دادن اهداف غیرنظامی به شدت انتقاد کرده و از "ملاها و علمای دینی" خواسته است تا در محکوم کردن این حملات سکوت نکنند.

نویسنده آرمان ملی افزوده که هیچ توجیه دینی و شرعی برای حملات اخیر طالبان به اهداف غیرنظامی در کابل و جلال آباد وجود ندارد و به نوشته روزنامه، رساندن این پیام به گوش مردم افغانستان، وظیفه ملاها در مساجد است.

روزنامه دولتی اصلاح نیز به همین مسئله پرداخته و نوشته که "هیچ کسی با کشتن افراد بیگناه به هدف خود نمی رسد."

این روزنامه افزوده که سی سال در افغانستان جنگ ادامه داشته است و هیچ یک از جناح های درگیر نتوانستند به اهدافی که داشتند برسند، و به باور نویسنده، طالبان نیز از این جمله مستثنا نخواهند بود.