روزنامه های کابل: دوشنبه 2 حوت

بحث مصالحه با طالبان و ادامه کشته شدن غیرنظامیان در حملات گروه های شورشی و ناتو، از مسایل مورد بررسی در روزنامه های چاپ امروز کابل است.

روزنامه هشت صبح در سرمقاله خود ادامه جنجالها بر سر تعیین رئیس مجلس نمایندگان افغانستان را بررسی کرده است.

این روزنامه نوشته که کمیسیون ویژه حل این موضوع، پیشنهاد کرده است که فردی باید برای ریاست مجلس نامزد شود که مورد اعتماد طرفداران حکومت و اپوزیسیون باشد، اما نویسنده پرسیده که آیا یافتن چنین چهره ای در مجلس نمایندگان ممکن است؟

نویسنده هشت صبح به این باور است که برای عملی کردن این "راه حل" نیاز به مصلحت ها و معامله گری هایی است که به نوشته روزنامه، به سود آینده مجلس نخواهد بود.

هشت صبح در پایان نوشته که مردم افغانستان به اعضای پارلمان به این دلیل رای ندادند که آنها برای بدست آوردن مقام و منصب دست به معامله گری بزنند.

روزنامه ماندگار از نوعیت تلاشهای حکومت برای مصالحه با طالبان انتقاد کرده و نوشته که ادامه کار شورای عالی صلح این گمانه زنی را به واقعیت تبدیل می کند که حکومت افغانستان و برخی از جریان های خارجی، در تلاش "مشخص کردن سهم پاکستان" در افغانستان هستند.

نویسنده افزوده که مقامات افغان پیام آشتی به طالبان می فرستند و آنها در مقابل، "چهل کشته و هشتاد زخمی را در شهر جلال آباد در کنار کشتارهای دیگر شان به عنوان تحفه به آقایانی پیشکش می کنند که در تلاش اند آنها را دوباره به قدرت برسانند."

روزنامه افغانستان نیز در سرمقاله خود نوشته است که حملات اخیر طالبان به اهداف غیرنظامی در افغانستان به معنای "بیهوده بودن" تلاشهای صلح حکومت با طالبان است.

این روزنامه نوشته که ادامه این گونه حملات، "یک بار دیگر ضرورت سیاست مشت آهنین را در برخورد با طالبان به میان می کشد."

اما از سوی دیگر نویسنده افزوده که "ناتوانی سیستم و ضعف سیاسی" نظام در افغانستان منجر شده است تا وضعیت در این کشور بدتر شود.

نویسنده افغانستان نوشته که تحولات اخیر در پارلمان افغانستان و چگونگی بررسی ادعاهای تقلب در انتخابات "گوشزد کننده این نکته است که دستگاه سیاسی کنونی فوق العاده ضعیف است و ظرفیت لازم برای برخورد با مشکلات و چالشهای سیاسی، امنیتی، اقتصادی و توسعه ای را ندارد."

نویسنده افزوده که افغانستان برای حل مشکلات خود، نیاز به "بسیج امکانات و ظرفیت های ملی" دارد، در حالی که به نوشته روزنامه، "دستگاه سیاسی کنونی هر روز بیشتر از روز پیش در انزوا و تجرید غرق می شود."

روزنامه سرنوشت به بهانه گزارشهای اخیر در مورد کشته شدن دهها غیرنظامی در اثر حملات هوایی نیروهای ناتو، پرسیده است که "هر دو جناح درگیر در جنگ افغانستان، چگونه به وحشت خود مشروعیت خواهند داد؟"

این روزنامه نوشته که کشتار غیرنظامی در اثر حملات ناتو در ادامه چندین حمله انتحاری گروه طالبان صورت می گیرد که این حملات نیز غیرنظامیان را قربانی خود کرد.

سرنوشت افزوده که برخورد نیروهای خارجی و طالبان با غیرنظامیان، در تضاد با ارزشهای اسلامی و حقوق بشری قرار دارد، ارزشهای که به نوشته روزنامه، طالبان و نیروهای ناتو خود را به آن پابند می دانند.

مطالب مرتبط