روزنامه های کابل: سه شنبه ۳ حوت

کشته شدن غیرنظامیان در حملات اخیر در افغانستان، موضوع اصلی مورد بررسی در روزنامه های چاپ امروز کابل است.

روزنامه ماندگار حمله انتحاری روز گذشته در ولایت قندوز را که منجر به کشته شدن حدود سی نفر شد، محکوم کرده و نوشته که این بخشی از استراتژی جدید طالبان است که در آن "مردمان عادی و بیچاره باید قربانی شوند."

این روزنامه به بهانه این حمله، وضعیت ولایت قندوز را بررسی کرده و نوشته که این ولایت، در زمان حاکمیت طالبان در افغانستان، یکی از پایگاه های اصلی این گروه به شمار می رفت و در سالهای اخیر نیز حضور طالبان در این ولایت پر رنگ بوده است.

نویسنده ماندگار افزوده که این احتمال وجود دارد که برخی حلقات مشخص، طالبان را در حفظ نفوذ شان در قندوز یاری می رسانند و وضعیت امنیتی در این ولایت بهبود نیابد.

روزنامه سروش ملت از کشته شدن غیرنظامیان در خشونتهای افغانستان انتقاد کرده و نوشته که هم طالبان و هم نیروهای خارجی در کشتن غیرنظامیان دست دارند.

نویسنده سروش ملت نوشته که طالبان در چندین حمله انتحاری در هفته های اخیر، دهها غیرنظامی را به کام مرگ کشانده اند و در عین حال، گزارشهایی وجود دارد که حملات هوایی ناتو نیز منجر به کشته شدن دهها غیرنظامی دیگر شده است.

این روزنامه به طعنه نوشته که به نظر می رسد جناح های درگیر در جنگ افغانستان "در یک توافق ناخواسته به این نظر شده اند که به جای جنگ با یکدیگر، مردم را هدف قرار دهند."

روزنامه هشت صبح، حلقاتی را در پاکستان متهم به دست داشتن در افزایش حملات اخیر طالبان در افغانستان کرده است.

این روزنامه نوشته که پاکستان از "تضعیف" طالبان نگران است و بیم دارد که با به حاشیه رانده شدن طالبان، "فرصت این کشور در معامله های بین المللی پایین آمده و امکان دارد باجگیری های خود را از دست دهد."

هشت صبح نوشته که تقریبا تمامی کسانی که به اتهام دست داشتن در حملات تروریستی بازداشت می شوند، به داشتن ارتباط با پاکستان اعتراف می کنند و این مسئله به نوشته روزنامه، نقش پاکستان را در نا امنی های افغانستان برجسته می کند.

این روزنامه نوشته: "رویدادهای چند روز اخیر نشان داد که خوش بینی های هم فکران طالبان در ارگ، شورای عالی صلح و نیز طرفداران روابط با پاکستان، سرابی بیش نبوده است."

روزنامه افغانستان نوشته است که رئیس جمهور کرزی به آغاز روند انتقال مسئولیت امنیتی به نیروهای افغان سر از بهار تاکید می کند، در حالی که به نوشته روزنامه، طالبان هر روز قدرت خود را در شهرهای مختلف افغانستان به نمایش می گذارند.

این روزنامه نوشته که تردیدهای جدی در مورد ظرفیت و توان نیروهای امنیتی افغانستان وجود دارد.

روزنامه ویسا نیز به کشتار غیرنظامیان از سوی طالبان و نیروهای خارجی در افغانستان پرداخته و در سرمقاله خود نوشته است که اخیرا "مهم ترین وظیفه" رئیس جمهور کرزی را تنها نوشتن و انتشار اعلامیه هایی در محکومیت کشتار غیرنظامیان تشکیل می دهد، بدون اینکه دولت افغانستان عملا در راستای کاهش این حملات اقدامی داشته باشد.

مطالب مرتبط