شورای عالی صلح افغانستان خواستار اعزام هیاتی به گوانتانامو شد

حق نشر عکس AP

ارسلا رحمانی، عضو شورای عالی صلح و رئیس کمیته رسیدگی به امور زندانیان سیاسی در افغانستان می گوید، این کمیته تلاش دارد هیاتی را به گوانتانامو بفرستد. تا با زندانیان افغان دیدار کرده و اگر ممکن باشد راه یا راههایی را برای آزادی آنها جستجو کند.

افغانستان آنگونه که مقام های این کشور می گوید، زندانی سیاسی ندارد. اما شماری از افغانها در گوانتامو و فرودگاه آمریکایی‌ها در بگرام و همچنین زندان پلچرخی در کابل، به اتهام ارتباط با طالبان و القاعده زندانی هستند.

آقای رحمانی می گوید تصمیم به اعزام هیاتی به گوانتامو پس از آن گرفته شد که آنها ای‌میلی از یکی از وکلای مدافع در این زندان دریافت کردند که خواستار کمک شده بود.

به گفته ارسلا رحمانی وکیل خیرالله خیرخواه که در گوانتامو زندانی است ای‌میلی را به دفتر ریاست جمهوری افغانستان فرستاده است که در آن از قول خیرالله خیرخواه نوشته است، او قبل از آنکه به گوانتامو منتقل شود به حامد کرزی قول همکاری داده بود و حالا هم مایل است در تلاشهایی که برای تامین صلح و وحدت ملی به راه افتاده است، سهیم شود.

خیرالله خیرخواه از فرماندهان ارشد طالبان بود و در زمان تسلط طالبان بر افغانستان والی (استاندار) هرات بود.

آقای رحمانی می گوید دفتر ریاست جمهوری این ای‌میل را به شورای صلح فرستاده است و شورای صلح کمیته رسیدگی به امور زندانیان سیاسی با توافق آراء تصویب کردند که باید هیاتی برای دیدار با زندانیان افغان در گوانتامو و بررسی وضعیت آنها به این جزیره اعزام شود.

آنگونه که آقای رحمانی می گوید برای این کار شورای صلح به همکاری دولت افغانستان و دولت آمریکا نیاز دارد و آنها به رئیس جمهوری افغانستان نوشته اند که حاضر هستند تا با زندانیان افغان در گوانتامو دیدار کنند و در همین چارچوب خواستار همکاری دولت افغانستان شده اند.

به گفته آقای رحمانی کمیته تصمیم گرفته این مساله را با رئیس جمهوری افغانستان مطرح کند؛ با زندانیان سیاسی افغان در گوانتا مو دیدار کند و اگر راهی برای آزادی آنها وچود داشت دنبال کند.

این نخستین باری است که فرماندهان ارشد طالبان که در گوانتامو زندانی هستند، خواستار کمک از دولت افغانستان شده اند، یا دست کم پیش از این چنین چیزی اگر هم وجود داشته در رسانه ها مطرح نشده است.

ارسلا رحمانی که خود نیز از مقام های طالبان در زمان حاکمیت این گروه بر افغانستان بود می گوید او ملا خیرالله خیرخواه را به خوبی می شناسد. او ملا خیرالله خیرخواه را فردی معقول، از خانواده نکونام و خوش برخورد توصیف می کند و معتقد است که او هنوز در میان طالبان نفوذ دارد و آزادی او می تواند به روند مذاکره با طالبان کمک کند.

تعطیل کردن زندان گوانتامو، یکی از برنامه هایی بود که آقای اوباما در نخستین روزهای آغاز کارش به عنوان رئیس جمهوری آمریکا اعلام کرد، اما وزارت دفاع آمریکا اعلام کرد که موانع حقوقی و قانونی زیادی برای تعطیل کردن این زندان وجود دارد.

مطالب مرتبط