روزنامه های کابل: چهارشنبه، 4 حوت

حملات اخیر طالبان به اهداف غیرنظامی، موضوع مورد بررسی روزنامه های چاپ امروز کابل است.

روزنامه هشت صبح در سرمقاله خود به انتشار تصاویری از حملات اخیر گروه طالبان به شعبه ولایتی کابل بانک در شرق افغانستان پرداخته است.

این روزنامه به نقل از مقامات امنیتی نوشته که یکی از بازداشت شدگان این حملات در اعترافات خود گفته است که "از کشتن افراد در این حمله لذت می برده است."

نویسنده هشت صبح افزوده که این اظهارات "زبان حال" گروه طالبان است درحالی که دولت در پی آشتی با این گروه است.

روزنامه همچنین از حکومت انتقاد کرده و نوشته که حداقل یک روز باید به احترام قربانیان این حملات "عزای ملی" اعلام می شد، اما نویسنده نوشته که چنین تصمیم به این دلیل گرفته نشد که "مبادا این حرکت برادران طالبان را خوش نمی آمد."

روزنامه نخست نیز به اظهارات بمبگذار بازداشت شده توجه کرده و نوشته که تاریخ افغانستان از افرادی که "از کشتن انسان لذت می برند" خالی نیست.

این روزنامه انتقاد کرده است که نهادهای مسئول و دولت افغانستان اما هرگز در پی بازخواست از چنین افراد نبوده است.

نویسنده نخست افزوده که این گونه افراد به جای محاکمه و مجازات، همواره امتیاز گرفته اند.

روزنامه دولتی انیس ادامه کشته شدن غیرنظامیان را محکوم کرده و نوشته که رو آوردن طالبان به اهداف غیرنظامی، نمایانگر "ضعف" آنها در برابر نیروهای امنیتی است.

این روزنامه نوشته که ادامه حملات انتحاری و کشتار غیرنظامیان، میان گروه های شورشی و مردم افغانستان فاصله ایجاد کرده و این مسئله به معنای "شکست و ناکامی" این گروه ها خواهد بود.

اما روزنامه آرمان ملی نوشته که نادیده گرفتن حملات طالبان از سوی دولت منجر به کاهش محبوبیت دولت در نزد مردم می شود.

این روزنامه نوشته که طالبان هر روز غیرنظامیان را هدف قرار می دهند و دولت افغانستان شعار مصالحه با این گروه را سر داده است، بدون اینکه این شعارها نتیجه ای داشته باشد.

آرمان ملی نقش حلقاتی در پاکستان را در حمایت از طالبان برجسته دانسته و نوشته است که نمی توان با چنین گروهی از که از بیرون از افغانستان پشتیبانی می شوند، مصالحه کرد.

مطالب مرتبط