روزنامه های کابل: شنبه 7 حوت

ادامه جنجال در مجلس نمایندگان افغانستان و کشته شدن غیرنظامیان، مسایل مورد بررسی در روزنامه های چاپ امروز کابل است.

روزنامه آرمان ملی به جنجالهای موجود در پارلمان افغانستان پرداخته و نوشته که "به نظر می رسد پارلمان به گونه عمدی و سازمان یافته از رسیدن به یک نتیجه مطلوب محروم ساخته می شود."

این روزنامه نوشته که "مداخلات" در پارلمان حالا وارد مرحله خطرناکی شده، چون به نوشته روزنامه، اخیرا اختلافات قومی و زبانی در مجلس نمایندگان دامن زده شده است.

اشاره نویسنده آرمان ملی به تنشهای روز چهارشنبه هفته گذشته در مجلس نمایندگان است که در آن نمایندگان وابسته به یک قوم در برابر قوم دیگر قرار گرفتند.

آرمان ملی نوشته که مردم افغانستان منتظر هستند نمایندگان آنها در پارلمان در راستای ایجاد تغییرات مثبت کار کنند، در حالی که به نوشته روزنامه، مجلس نمایندگان درگیر مشاجرات قومی است که می تواند پیامدهای خطرناکی داشته باشد.

روزنامه ماندگار در سرمقاله خود به حملات اخیر طالبان به یک بانک خصوصی در شرق افغانستان پرداخته و "کشتن غیرنظامیان" در این حمله از سوی یکی از مهاجمان را "خشن ترین برخورد ضد اسلامی" توصیف کرده است.

این روزنامه نوشته که انتشار تصاویر تلویزیونی این فرد و اعترافات او که بعدا گفته بود "از کشتن انسانها لذت می برده" باید به تلاشها برای شریک ساختن طالبان در قدرت در افغانستان نقطه پایان بگذارد.

ماندگار از حکومت و دستگاه قضایی افغانستان خواسته است که به جای مذاکره با این افراد، آنها را شدیدا مجازات کنند.

روزنامه هشت صبح نیز به همین بهانه، بیانیه رادیویی حامد کرزی، رئیس جمهوری افغانستان را در مورد حملات انتحاری اخیر بررسی کرده است.

نویسنده هشت صبح نوشته که آقای کرزی در این بیانیه خود اگرچه حملات اخیر را به شدت محکوم کرد، اما در آن، نامی از طالبان نبرد.

این روزنامه افزوده که آقای کرزی همواره طالبان را "برادران ناراضی" خود خوانده است و با این روش، "انگیزه ارتش و پلیس برای مبارزه با این گروه را از آنان گرفته است."

نویسنده هشت صبح در همین راستا، از ایجاد شورای عالی صلح برای مذاکره با طالبان انتقاد کرده و نوشته است: "مگر نمی دانیم که آزادی، صلح، عدالت و غرور را نمی توان گدایی کرد؟"

روزنامه دولتی اصلاح نیز خواستار مجازات سنگین عاملان بمبگذاری ها و "حملات تروریستی" در افغانستان شده و نوشته که مجازات این افراد، از سطح جرایم و اعمال تروریستی می کاهد.