روزنامه های کابل: دوشنبه 9 حوت

انتخاب رئیس مجلس نمایندگان افغانستان موضوع اصلی مورد بررسی در روزنامه های چاپ امروز کابل است.

روزنامه چراغ در سرمقاله خود از چگونگی انتخاب رئیس مجلس نمایندگان افغانستان انتقاد کرده و نوشته که این انتخاب مبنای قومی داشته است.

این روزنامه نوشته که انتخاب عبدالروف ابراهیمی به عنوان رئیس مجلس نمایندگان "نه بر اثر یک تعامل منطقی و دموکراتیک، بلکه براساس تفاهم در راستای حفظ نقش و رهبری معاملات کلان صورت گرفته است."

نویسنده چراغ ادعا کرده که ریاست آقای ابراهیمی در مجلس نمایندگان، زمینه را برای تعدادی از نمایندگان با نفوذ در مجلس فراهم می کند تا "به عنوان گردانندگان اصلی مطرح باشند."

روزنامه ماندگار نوشته است که یکی از دلایل شکستن بحران انتخاب رئیس مجلس نمایندگان، رای گیری علنی در این رابطه بوده است، چون به نوشته روزنامه، نمایندگان فرصت استفاده از رای سفید نیافتند.

این روزنامه نوشته: "نتیجه دیگری که انتخابات علنی در دور پنجم به بار آورد، سقوط تشت معامله و خیانت و نمایش جناج مخرب و بن بست آور در پارلمان بود."

اما ماندگار ابراز نگرانی کرده است که بحث های قومی در مجلس نمایندگان شدت گرفته و کارکردهای آینده مجلس را آسیب برساند.

روزنامه سروش ملت اما از انتخاب آقای ابراهیمی به عنوان رئیس مجلس نمایندگان استقبال کرده و نوشته که این اقدام نشان داد که مجلس افغانستان "ظرفیت تفاهم و همپذیری و رفتن به سوی یک افغانستان عاری از تعصب را دارد."

این روزنامه نوشته که انتخاب آقای ابراهیمی به عنوان رئیس مجلس که از قوم ازبک است، "سرفصل تحول مثبت در مسیر تشریک اقلیت های قومی در ساختارهای قدرت سیاسی در کشور است."

روزنامه هشت صبح از انتخاب فردی وابسته به اقلیت قومی به عنوان رئیس مجلس نمایندگان افغانستان استقبال کرده اما نوشته که کاش این انتخاب نه از روی ناچاری، بلکه از روی پختگی سیاسی اعضای مجلس صورت می گرفت.

این روزنامه نوشته که بیش از یک ماه، اعضای مجلس نمایندگان افغانستان درگیر جدل های جناحی و قومی بودند و پس از آنکه این تلاشها بی نتیجه ماند، مجلس مجبور شد برای حل وضعیت یکی از نمایندگان مربوط به قوم ازبک را به عنوان رئیس انتخاب کند.

روزنامه دولتی انیس از انتخاب رئیس مجلس نمایندگان استقبال کرده و نوشته که این انتخاب ثابت ساخت که مردم افغانستان از ظرفیت لازم برای حل مشکلات موجود از راه گفتگو و تفاهم برخوردار هستند.

مطالب مرتبط