روزنامه هاى كابل: سه شنبه ۱۰ حوت

سفر حامد کرزی، رئیس جمهوری افغانستان به بریتانیا و تلاشهای دولت افغانستان برای مصالحه با طالبان، از مسایل مورد بررسی در روزنامه های چاپ امروز کابل است.

روزنامه آرمان ملی در سرمقاله خود ابراز نگرانی کرده است که تلاشهای دولت افغانستان برای مذاکره با طالبان، به معنا بازگشت این گروه به قدرت در افغانستان است.

این روزنامه ادعا کرده که هدف اصلی آقای کرزی در سفر به لندن نیز بحث در این مورد با مقامات بریتانیایی است.

نویسنده آرمان ملی هشدار داده است که هر گونه سهم دهی طالبان در قدرت، با واکنش تند مردم افغانستان روبرو خواهد شد.

روزنامه چراغ نیز از تلاشهای دولت افغانستان برای مذاکره با طالبان به عنوان "تلاشهای عوام فریبانه" یاد کرده و نوشته که دولت افغانستان به جای پرداختن به اصل مشکل، تلاش دارد با "دلخوش کردن طالبان" صلح را به این کشور بیاورد.

این روزنامه نوشته که اگر دولت افغانستان واقعا طرفدار تامین صلح است، باید مبارزه خود را با فساد به شکل موثری شدت بدهد و حس مسئولیت پذیری را در قبال سرنوشت مردم افغانستان تقویت کند.

چراغ افزوده که کلید حل مشکلات امنیتی افغانستان در افزایش اعتماد مردم نسبت به حکومت این کشور است، چیزی که دولت افغانستان به آن کمتر توجه می کند.

روزنامه هشت صبح نیز به مسئله مذاکره با طالبان پرداخته و نوشته که سفر آقای کرزی به لندن، بیشتر به هدف گفتگو در این زمینه با مقامات بریتانیایی انجام شده است.

این روزنامه نوشته که بریتانیا از دیر زمانی تلاش کرده روابط خود را با طالبان بهبود بخشد، به شکلی که به نوشته روزنامه، اخیرا بریتانیا به محل مناسبی برای مذاکره مقامات افغان با طالبان تبدیل شده است.

هشت صبح نوشته که ملا عبدالسلام ضعیف، سفیر سابق طالبان در اسلام آباد نیز در لندن بسر می برد و این گمانه زنی ها نیز وجود دارد که شماری دیگر از رهبران طالبان به لندن رفته باشند تا در این گفتگوها عملا حضور پیدا کنند.

روزنامه ماندگار در سرمقاله خود طالبان را متهم به سربازگیری از بین جوانان و نوجوانان کرده و نوشته که این عمل در هیچ دینی جواز ندارد.

این روزنامه نوشته که بمبگذاران انتحاری که قبل از اجرای عملیات خود از سوی نیروهای امنیتی بازداشت می شوند، عمدتا "نوجوانان" هستند که به آنها گفته می شود "بکش ورنه تو را خواهند کشت."

ماندگار افزوده که تربیت نوجوانان برای اجرای حملات انتحاری برای طالبان راحت تر است و این گروه نیز بدون توجه به پیامدهای که این عمل آنها دارد، از نوجوانان استفاده ابزاری می کنند.

مطالب مرتبط