دولت افغانستان مجوز فعالیت شرکت هواپیمایی پامیر را معلق کرد

هواپیمای شرکت هواپیمایی پامیر
Image caption شرکت پامیر پس از سقوط هواپیمای آن در سالنگ، آماج انتقادهای زیادی بوده است.

وزارت حمل و نقل افغانستان فعالیت شرک هواپیمایی خصوصی پامیر را به حال تعلیق درآورده است.

این تصمیم وزارت حمل و نقل به دنبال تحقیقات در باره سقوط یک هواپیمای متعلق به این شرکت در حدود ده ماه پیش در گذرگاه سالنگ در شمال کابل اتخاذ شده است که به کشته شدن چهل و شش سرنشین آن، از جمله تعدادی شهروند خارجی منجر شد.

این هواپیما هنگام پرواز از شهر قندوز در شمال افغانستان به سوی کابل بر فراز گذرگاه سالنگ از صفحه رادار ناپدید شد.

محمد یعقوب رسولی، رئیس فرودگاه بین المللی کابل به بی بی سی گفته است که از روز پنجشنبه، ۱۲ حوت/اسفند، پرواز هواپیماهای متعلق به شرکت پامیر متوقف شده است.

آقای رسولی گفت: "روز چهارشنبه مکتوبی به امضای داوود علی نجفی، سرپرست وزارت ترانسپورت و هوانوردی به ما رسید که بر اساس فیصله کمیسیون تحقیق و بررسی سقوط هواپیما و همچنین نامه ای که پنجاه روز قبل از طرف شورای فنی وزارت ترانسپورت به شرکت پامیر ارسال و به این شرکت گفته شده بود تا ۴۵ روز فعالیت های خود را مطابق با استاندارد آماده کند، مجوز فعالیت شرکت هواپیمایی پامیر به حالت تعلیق درآمده و امروز (پنجشنبه) هیچ پرواز نداشت."

پیش از این داوود علی نجفی، سرپرست وزارت حمل و نقل اعلام کرده بود که مدارک پرواز هواپیمای آنتونوف شرکت هواپیمایی پامیر، که در شمال کابل سقوط کرد، "جعلی" بوده است.

آقای نجفی افزود که بر اساس قانون، در چنین حالتی مجوز فعالیت شرکت هواپیمایی پامیر باید پس گرفته شود.

اما رئیس فرودگاه کابل گفت که هنوز مجوز فعالیت این شرکت لغو نشده و اگر این شرکت فعالیت های خود را مطابق معیارهای بین المللی تنظیم کند، امکان آن وجود دارد که دوباره به این شرکت اجازه فعالیت داده شود.

از سوی دیگر مسافرانی که قرار بوده است با هواپیماهای شرکت هواپیمایی پامیر از دهلی نو و دوبی به کابل سفر کنند، در این شهرها در حال بلاتکلیفی به سر می برند.

محمد یعقوب رسولی گفت که شرکت پامیر مسئولیت دارد که با دیگر شرکت های هواپیمایی موافقت کند تا این مسافران به وسیله هواپیماهای این شرکت ها به کابل پرواز کنند.

شرکت هواپیمایی پامیر روزانه یک پرواز به دهلی جدید، یک پرواز به دوبی و هفته ای دو پرواز به شهر دوشنبه، پایتخت تاجکستان داشت. همچنین هواپیماهای این شرکت روزی شش پرواز داخلی به شهرهای هرات، مزار شریف و قندهار انجام می داد.

سقوط هواپیمای مسافربری پامیر نگرانی های جدی را در مورد ایمنی پروازها در افغانستان به وجود آورده است.

به دنبال سقوط این هواپیما حامد کرزی، رئیس جمهوری افغانستان دستور داد که همه هواپیماهای شرکت های خصوصی در این کشور بررسی شوند.

در حال حاضر سه شرکت هواپیمایی خصوصی و یک شرکت هواپیمایی دولتی در افغانستان فعالیت دارند.

برخی از کشورهای منطقه و اتحادیه اروپا اعلام کرده اند که هواپیماهای این شرکت ها به دلیل پایین بودن معیارهای فعالیت های آنها، اجازه پرواز به این کشورها و اروپا ندارد.

مطالب مرتبط