روزنامه های کابل: شنبه، ۱۴ حوت

گفتگو با طالبان، از موضوع های اصلی مورد بحث روزنامه های چاپ امروز کابل است.

روزنامه افغانستان صلح با طالبان را به "شبحی در تاریکی" تشبیه کرده و نوشته که مردم نسبت به روند گفت‌وگو با آنها که به نوشته این روزنامه به گونه رسمی و غیررسمی، به دور از چشم های مردم و "مخفیانه" ادامه دارد، شک دارند.

این روزنامه افزوده است که هر گونه پیامد روند مصالحه با طالبان با سرنوشت مردم افغانستان ارتباط دارد، اما این روند به وسیله "حلقات خاص سیاسی و به دور از انظار عمومی هدایت و رهبری می شود و هیچگاه جزئیات آن در معرض قضاوت مردم قرار نمی گیرد."

سردبیر روزنامه افغانستان تاکید کرده است که اگر دولت قصد دارد که افکار عمومی را در مورد مصالحه با طالبان با خود همراه سازد، باید چهارچوب صلح را تبیین و آزادی های اجتماعی و ارزش های دموکراتیک را در آینده تضمین کند.

هشت صبح در مطلبی مذاکره با طالبان را "جدی اما بی هدف" خوانده و به تعبیر نویسنده مطلب، در یک سال اخیر "شدت حملات نظامی" علیه این گروه نسبت به "تضرعات سیاسی" برای جلب توجه آنها به صلح نتیجه بخش تر بوده است.

نویسنده ضمن انتقاد از خوشبینی نسبت به تغییر برخورد طالبان با جامعه نوشت که طالبان تصمیم گیری در باره سرنوشت جامعه را "حق انحصاری" خود می دانند و به این نظرند که آنها خیر و صلاح مردم را بهتر از خود آنها می دانند و به همین دلیل فکر می کنند که نیاز به مشارکت مردم به تعیین سرنوشت سیاسی شان وجود ندارد.

هشت صبح همچنین در سرمقاله خود اجازه دادن به گشایش دفتری برای طالبان در ترکیه را به معنای "به رسمیت شناختن یک طرفه طالبان و تروریسم" دانسته و آن را به شدت مورد انتقاد قرار داده است.

اخیرا یکی از مشاوران حامد کرزی، رئیس جمهوری افغانستان از گشایش چنین دفتری برای طالبان در خاک ترکیه استقبال کرده و آن را برای گسترش مذاکرات صلح با این گروه موثر دانسته است.

به تعبیر سرمقاله نویس هشت صبح، به دلیل این که پاکستان از طالبان حمایت می کند و از این گروه در راستای منافع استراتژیک خود استفاده می کند، گشایش دفتری برای طالبان در ترکیه به معنای ایجاد "شاخه ای برای سفارت پاکستان در ترکیه" است.

سروش ملت نوشته که گشایش دفتر سیاسی طالبان در آنکارا به معنای گشایش سفارت طالبان در ترکیه خواهد بود و طرح این موضوع این نگرانی را به میان آورده که این گروه آرام آرام از سوی کشورهای خارجی به رسمیت شناخته و به عنوان یک دولت مستقل مطرح شود.

به نوشته روزنامه، پیش از این هم در افغانستان سابقه داشته است که برخی گروه های محلی با باز کردن نمایندگی های سیاسی در کشورهای خارج، نظام مستقلی در افغانستان برای خود ایجاد کرده و حضور و قدرت خود را بر مردم تحمیل کرده اند.

به باور نویسنده مقاله سروش ملت، دادن مرکزیتی سیاسی برای طالبان در ترکیه یا هر کشوری دیگر، در شرایطی که این گروه هیچ انگیزه ای برای گفت و گو با دولت افغانستان ندارد، عملی کاملا مغایر یک دهه جنگ علیه تروریسم در این کشور است.

نویسنده تاکید کرده تاز زمانی که طالبان نسبت خود با تروریسم را مشخص نکنند و به دعوت صلح پاسخ مثبت ندهند، دادن دفتر سیاسی در خارج به آنها، "امتیاز" دادن به طالبان و "خلق فرصت های بیشتر برای مشتی تروریست است که روزانه جان هزاران تن را بی هیچ دلیلی می گیرند".

ماندگار در سرمقاله خود نوشته که پایان جنگ در افغانستان در شرایطی که هنوز وضعیت جنگ و همچنین گفتگوهای صلح با طالبان مشخص نیست، به معنای آغاز دور دیگری از "بیچارگی های ملت دردمند افغانستان" است.

به باور این روزنامه، در شرایط کنونی هیچ چیزی به جز قناعت دادن "پاکستان" منجر به صلح و کشاندن طالبان به روند آشتی نخواهد شد، امری که به نظر نویسنده با "بهای بسیار گران" عملی خواهد شد.

ماندگار افزوده است که پاکستان در صدد به دست گرفتن "مدیریت افغانستان" است و پاکستان برای این کار "لابی ها و هوادارانی" حتی در میان سیاستمداران آمریکا و بریتانیا هم دارد.

روزنامه دولتی انیس در سرمقاله خود نوشته که روند انتقال مسئولیت های امنیتی از نیروهای بین المللی به نیروهای امنیتی افغانستان از آغاز سال نو خورشیدی آغاز می شود و به همین دلیل این نیروها به توجه ویژه دولت افغانستان و جامعه جهانی نیاز دارند.

این روزنامه تاکید کرده است که در مدتی که نیروهای خارجی از کشور به تدریج خارج می شوند، نیروهای امنیتی افغانستان باید با همه وسائل مورد نیاز تجهیز شوند و توانایی های دفاعی آنها بالا برده شود.

انیس همچنین در ادامه افزوده است که نیروهای امنیتی کشور خود هم باید تلاش کنند که توانایی های خود را در حفظ استقلال و دفاع از کشور بالا ببرند و به جهان ثابت کنند که به کفایت رزمی بالا رسیده و می توانند بدون همکاری دیگران مسئولیت دفاع از کشور را به عهده بگیرند.