روزنامه های کابل: یکشنبه، ۱۵ حوت

روزنامه های چاپ امروز کابل بیشتر به بررسی موضوع ایجاد پایگاه نظامی آمریکا در افغانستان پرداخته اند.

در گذشته حامد کرزی، رئیس جمهوری افغانستان از تمایل آمریکا برای ایجاد چنین پایگاه در افغانستان سخن گفته، اما تاکید کرده این امر از صلاحیت های شورای ملی و لویه جرگه (مجلس بزرگ افغانها) است.

هشت صبح در مطلبی با اشاره به حمایت دو مقام پیشین امنیتی افغانستان از ایجاد پایگاه نظامی آمریکا در افغانستان، نوشته که اگر دولت افغانستان بتواند "الزاماتی" را در حمایت از افغانستان بر آمریکا بقبولاند، ایجاد پایگاه دایمی آمریکا در افغانستان به سود این کشور و منطقه است.

حنیف اتمر، وزیر پیشین داخله/کشور و امرالله صالح، رئیس اداره امنیت ملی افغانستان روز جمعه (۱۳ حوت/اسفند در همایشی در کابل تاکید کردند که مقامهای دولت افغانستان باید در این خصوص با وضوح کامل با مقامهای آمریکایی گفتگو کنند.

نویسنده مقاله هشت صبح ایجاد پایگاه دایمی نظامی آمریکا در افغانستان را "معامله بزرگ" دانسته و افزوده است که این امر برای افغانستان هم می تواند سودمند باشد و هم زیان آور. به نظر نویسنده، سود و زیان آن بستگی به چگونگی ورود دولت افغانستان به این تعامل دارد.

مقاله نویس هشت صبح هشدار داده است که اگر دولت افغانستان نتواند در این تعامل الزاماتی را بر آمریکا در جهت حمایت از خود بقبولاند و امتیازاتی را به آمریکا برای استفاده از خاک خود بدهد، افغانستان متحمل خسارت شدیدی خواهد شد.

روزنامه افغانستان در مقاله ای نوشته این که عقد پیمان استراتژیک میان افغانستان و آمریکا، شکست جبهه ترور و خشونت را در پی خواهد داشت یا نه، نوشته که این امر وابسته به نوع همکاری جامعه جهانی با افغانستان است.

به نظر نویسنده، در باره برخی دسته های مخالفان دولت افغانستان که به نوشته روزنامه، به هیچ صورت حاضر به پیوستن به روند صلح نیستند و همچنین چگونگی دسترسی شورشیان به اسلحه، پرسش های جدی در افکار عمومی مردم افغانستان وجود دارد.

مقاله نویس روزنامه افغانستان تاکید کرده است تا زمانی که دولت های افغانستان و پاکستان نتوانند مانع دسترسی شورشیان به اسلحه شوند، شکست کامل تروریسم، حتی با وجود پیمان استراتژیک میان افغانستان و آمریکا و ایجاد پایگاه های نظامی آمریکا در افغانستان، ممکن نخواهد بود.

آرمان ملی در مطلبی در صفحه نخست خود نوشته است که پاسخ این پرسش که آیا افغانستان نیازمند ایجاد پایگاه دایمی نظامی آمریکا در خاک خود است یا نه، مثبت است.

نویسنده مطلب افزوده است که در حال حاضر با این که برخی همسایگان افغانستان روابط دیپلماتیک با دولت افغانستان دارند، "به مخالفین مسلح، سلاح، مهمات و آموزش نظامی می دهند".

مقاله نویس آرمان ملی پرسیده است که اگر نیروهای ناتو و آمریکا از افغانستان بیرون شوند، در آن صورت چه کسی تضمین می کند که طالبان به حمایت همین کشورها در ظرف چند هفته نظام کنونی افغانستان را سقوط نمی دهند.

نویسنده هشدار داده است که همسایگان افغانستان قصد دارند قدرت را در افغانستان به دست گیرند و هشدارها در این مورد باید جدی گرفته شود. نویسنده آرمان ملی همچنین تاکید کرده که موجودیت پایگاه نظامی آمریکا در افغانستان ضروری است و زمینه های قانونی ایجاد این پایگاه ها باید بررسی شود.

روزنامه سرنوشت در سرمقاله خود نوشته که هنوز مشخص نیست که آیا آمریکا واقعا خواستار ایجاد پایگاه دایمی در افغانستان است یا نه. به نظر نویسنده آن چه که در حال حاضر در این مورد گفته می شود، در حد بررسی واکنش ها به ایجاد این پایگاه در افغانستان است.

به نوشته این روزنامه، آمریکا در نهایت خواستار ایجاد پایگاه دایمی نظامی در افغانستان است، اما قصد ندارد که در این مورد با دولت افغانستان پیمان رسمی و قانونی داشته باشد و بر اساس آن به این کشور امتیازاتی بدهد.

به نظر سرنوشت، آمریکایی ها خواستار آن هستند که موضوع ایجاد پایگاه نظامی آمریکا در افغانستان در پیمان استراتژیکی که در آینده میان دولت افغانستان و آمریکا به امضا خواهد رسید، مطرح شود، اما نه به گونه ای قانونی که در جهان معمول است.

ماندگار در سرمقاله خود نوشته که افغانستان در ده سال گذشته با بحران مواجه بوده و حال هم مشخص شده است که جامعه جهانی در این مدت برنامه مشخصی برای افغانستان نداشته است و تنها برخی از کشورها قضیه افغانستان را در حاشیه برنامه های خود قرار داده اند.

به نظر این روزنامه، برخی از کشورها از وضعیت موجود در افغانستان سود می برند و حالا برای ادامه آن برنامه ریزی می کنند. ماندگار افزوده که برخی از کشورهای منطقه از یک سو از حضور نظامی آمریکا در افغانستان ناخشنودند و از سوی دیگر نگران خروج نیروهای آمریکایی از این کشور هستند.

سرمقاله نویس ماندگار همچنین نوشته که پیچیدگی وضعیت در افغانستان زمانی بیشتر به نظر می رسد که تلاشهای آمریکا و بریتانیا برای ورود طالبان به بدنه نظام افغانستان بیشتر شود، در حالی که به نظر نویسنده چگونگی آینده ورود طالبان به نظام افغانستان مشخص نیست.