روزنامه های کابل: دوشنبه، ۱۶ حوت

تلفات غیرنظامیان و اولویت های کاری مجلس نمایندگان افغانستان از مهمترین مضوع های مورد بحث در روزنامه های چاپ امروز کابل است.

روزنامه ماندگار نوشته که نیروهای نظامی بین المللی مستقر در افغانستان بارها "اشتباه" کرده اند و طالبان هم در میان مردم اقدام به بمبگذاری انتحاری و تیراندازی کرده اند، اما فریادرسی نیست که فریاد مردم را بشنود.

به نظر روزنامه، اگر خارجی ها به خانه های مردم بریزند یا طالبان مردم عادی را هدف انفجارهای انتحاری و تیراندازی قرار دهند، در هر دو صورت "ضعف" دولت افغانستان مشخص می شود.

سرمقاله نویس ماندگار هشدار داده است که کشتار غیرنظامیان در کشور ادامه می یابد، اما آسیب بیشتر این وضعیت به نظام کنونی افغانستان می رسد.

روزنامه دولتی هیواد در سرمقاله خود با عنوان "شهروندان بی گناه را نکشید" کشته شدن افراد غیرنظامی در اثر حملات شورشیان و نیروهای بین المللی مستقر در افغانستان را به شدت مورد انتقاد قرار داده است.

این روزنامه کشته شدن غیرنظامیان در اثر انفجار بمب کنار جاده ای در پکتیکا و همچنین تلفات غیرنظامیان در پی حمله هوایی نظامیان خارجی در کنر، در شرق افغانستان را مصیبتی برای مردم دانسته است.

هیواد با اشاره به عذرخواهی فرمانده نیروهای ناتو در افغانستان نسبت به کشته شدن غیرنظامیان در کنر، نوشته که عذرخواهی به تنهایی کافی نیست، این نیروها باید برای توقف تلفات غیرنظامیان اقدامات عملی کنند.

ویسا در سرمقاله خود نوشته که اگر آمریکا و کشورهایی که در افغانستان نیروی نظامی دارند، به ارزشهای دینی و زندگی مردم این کشور احترام نگذارند، شعارهای دوستی آنها با افغانستان "بی معنا" است.

این روزنامه افزوده است که ملت های زنده با چشمان بسته دوستی و دشمنی نمی کنند، بلکه در دوستی و دشمنی خود معیارهایی دارند که آن را رعایت می کنند.

ویسا افزوده است که راه پیمایی روز یکشنبه (۱۵ حوت/اسفند) در شهر کابل "سیلی" بود که به صورت "سیاستمداران بی ضیمری که طرفدار دوستی یک طرفه با آمریکا هستند"، نواخته شد.

روز یکشنبه دهها تن در کابل راه پیمایی کردند و تلفات غیرنظامیان در ولایت کنر را محکوم کردند.

هشت صبح نوشته که انتخابات داخلی در مجلس نمایندگان افغانستان برای انتخاب هیئت اداری مجلس نشان داد که دسته بندی های قومی و سیاسی در مجلس چالش های زیادی را بر سر راه آن به وجود آورده است.

به باور این روزنامه، این چالش ها مانع همبستگی نمایندگان مجلس شده و همچنین "میدان وسیعی را برای مداخله" حکومت در امور مجلس گشوده است. نویسنده استفاده از رای سفید در چندین دور انتخابات در مجلس را نشانه ای از به "گروگان" گرفته شدن نمایندگان برای ادامه بحران داخلی مجلس دانسته است.

هشت صبح افزوده است که موضوع دادگاه ویژه رسیدگی به شکایات انتخاباتی هنوز حل نشده و این دادگاه به کارش ادامه می دهد. بررسی صلاحیت های برخی از اعضای کابینه و تصویب شماری از قوانین از کارهای فراروی مجلس است که به نظر روزنامه با دشواری هایی به همراه خواهد بود.

این روزنامه در بخشی از سرمقاله خود ترکیب هیئت اداری مجلس را "مردسالارانه" خوانده و آن را نشانه ای از "فرهنگ مذکری" دانسته که به نظر نویسنده بر پارلمان کشور حاکم است. هشت صبح افزوده که در خانه مردم هیچ مردی نمی تواند جای زنان را پر کند.

سروش ملت تاکید کرده است که پس از چند ماه غیبت مجلس از صحنه سیاسی کشور، اکنون مجلس باید بر اولویت های نظارتی خود بر کارکردهای قوه مجریه جدی تر از گذشته تمرکز کند. روزنامه افزوده که مجلس باید با نظارت جدی، برنامه های حکومت، نهادها و مسئولان "بیکار و ناکام" را مورد بازپرس قرار دهد.

به نظر نویسنده، هر چند قانونگذاری یکی از مسئولیت های اصلی قوه مقننه است، اما در شرایط کنونی افغانستان، مشئولیت نظارتی مجلس، نسبت به قانونگذاری "حیاتی تر و مهمتر" است. به باور روزنامه، مشکلات افغانستان بیشتر از کمبود قانون، در اجرای آن است.

سروش ملت به این نظر است که مجلس قبلی نتوانست که در زمینه نظارت بر کارکردهای حکومت موفقیتی به دست آورد و بسیاری از وزارتخانه ها در سالهای گذشته توانایی مصرف بخش کمی از بودجه عمرانی خود را داشته اند.