بودجه سال ۱۳۹۰ افغانستان به مجلس نمایندگان ارائه شد

عمر زاخیلوال
Image caption وزیر مالیه افغانستان گفت که مسائل دفاعی و امنیتی در صدر اولویت های دولت قرار گرفته است.

دولت افغانستان بودجه سال ۱۳۹۰ را به مجلس نمایندگان ارائه کرده و بخش عمده آن به امور دفاعی و امنیتی و آموزش و پرورش اختصاص یافته است.

عمر زاخیلوال، وزیر مالیه (دارایی) افغانستان که این بودجه را روز شنبه، ۲۱ حوت/اسفند به مجلس ارائه کرد، گفت که مجموع بودجه سال آینده نزدیک به ۲۱۶ میلیارد افغانی است.

به گفته آقای زاخیلوال، بیش از ۱۵۰ میلیارد افغانی از این بودجه به عنوان بودجه عادی و بیش از ۶۵ ملیارد افغانی دیگر به عنوان بودجه عمرانی در نظر گرفته شده است.

وزیر مالیه افغانستان در مجلس نمایندگان گفت که در تهیه این بودجه، مسائل دفاعی و امنیتی در صدر اولویت های دولت قرار گرفته است.

آقای زاخیلوال گفت: "این بودجه به ما توانایی می بخشد که شمار سربازان ارتش را به ۱۹۲ هزار و شمار افراد پلیس را به ۱۳۴ هزار تن افزایش دهیم. مصرف بیش از نیمی از بودجه در این زمینه، تعهد دولت در برابر تامین امنیت مردم را نشان می دهد."

وزیر مالیه همچنین گفت: "تنها افزایش شمار نیروهای نمی تواند در زمینه بهبود حکومتداری در مناطق ناامن تاثیرگذار باشد، به همین دلیل برای تقویت پلیس در چهارچوب وزارت داخله (کشور) امکانات مالی را در نظر گرفته ایم."

گفته می شود که ۵۷ درصد از بودجه سال ۱۳۹۰ در زمینه دفاعی و امنیتی و ۱۶.۷ درصد دیگر برای آموزش و پرورش در نظر گرفته شده است.

آقای زاخیلوال افزود که توسعه آموزش و پرورش از نظر مصرف بودجه در ردیف دوم اولویت های دولت قرار گرفته است.

به گفته او، بیست درصد در بودجه آموزشهای علوم دینی و ۸۰ درصد در بخش آموزشهای حرفه ای افزایش در نظر گفته شده است.

عمر زاخیلوال صحت (بهداشت) را از دیگر اولویت های مورد نظر دولت افغانستان شمرد و گفت که بر اساس بودجه پیشنهادی، در زمینه کاهش مرگ و میر مادران و کودکان بودجه بیشتری نسبت به گذشته در نظر گرفته شده است.

این در حالی است که در چند سال اخیر انتقادهای زیادی وجود داشته است که بسیاری از وزارتخانه ها توانایی مصرف کامل بودجه خود را نداشته اند.

آقای زاخیلوال گفت که ۳۰ درصد کل بودجه توسعه ای سال گذشته مالی مصرف نشده است. برخی گزارشها حاکی از آن است که وزارتخانه های افغانستان بیش از نیمی از بودجه توسعه ای خود را مصرف نکرده اند.

کمبود ظرفیت های کاری در این وزارتخانه از دلائل عمده مصرف نشدن بودجه در ادارات دولتی دانسته می شود، اما آقای زاخیلوال گفت که ناامنی هم در این زمینه تاثیرگذار بوده است.

بخشی از بودجه دولت افغانستان از کمک های خارجی تامین می شود، اما آقای زاخیلوال گفت که درآمدهای داخلی افغانستان در سال جاری ۲۵ درصد افزایش داشته است.

بودجه سال ۱۳۹۰ پس از تصویب مجلس سنا به مجلس نمایندگان ارائه شده و قرار است که این مجلس تا یک ماه دیگر آن را به تصویب برساند.