'طرح قانون شوراها و جرگه ها به زودی تسلیم پارلمان خواهد شد'

دیوان عالی افغانستان
Image caption گفته می شود مردم در زمینه دادخواهی و دسترسی به عدالت با مشکلات زیادی روبرو هستند

وزارت عدلیه افغانستان می گوید طرح قانون شوراها و جرگه ها را آماده کرده است و بزودی جهت تصویب به پارلمان ارایه خواهد کرد.

شماری از نهادهای غیر دولتی می‌گویند بنابر نبود محاکم و حاکمیت ضعیف دولت در برخی مناطق این کشور، مردم در زمینه دادخواهی و دسترسی به عدالت با مشکلات زیادی روبرو هستند و نیاز است تا به جرگه‌ها جنبه قانونی داده شود.

با این هدف ده‌ها تن از بزرگان قومی، علما و افراد صاحب نفوذ از برخی ولایت های افغانستان به کابل فراخوانده شده اند تا در مورد ارزش جرگه‌ها و چگونگی قانونمند شدن فیصله‌های این جرگه ها با هم تبادل نظر کنند.

شماری از بزرگان قومی که از ولایت های نسبتا ناامن و مناطقی که تحت کنترل طالبان قرار دارد می گویند مردم بنابر عدم دسترسی به محاکم در بیشتر موارد مشکلاتشان را از طریق جرگه ها حل می کنند.

در همین حال مولوی حمد الله یکی از علمای دینی در ولایت ارزگان، به این باور است که نبود محاکم در بیشتر ولسوالی های این ولایت باعث شده تا مردم از طریق جرگه ها و یا طالبان به مشکلاتشان رسیدگی کنند.

به تازگی یک نهاد بین المللی غیر دولتی به حمایت مالی حکومت کانادا با هدف تقویت جرگه‌ها در افغانستان نشستی را با حضور ده‌ها تن از بزرگان قومی و علما از شماری مناطق افغانستان در کابل راه اندازی کرده است.

حکومت افغانستان از قانونمند شدن شوراها و جرگه ها حمایت می کند و به این منظور به وزارت عدلیه وظیفه سپرده تا طرح قانونمند شدن جرگه ها را جهت تصویب آماده کند.

عبدالمجید غنی زاده، رئیس بخش قوانین مدنی در وزارت عدلیه می‌گوید این طرح آماده شده و جهت نظرخواهی به نهاد های دولتی و غیر دولتی سپرده شده است.

جرگه یا نشست عنعنوی (سنتی) افغانها طی چند دهه اخیر در افغانستان رایج بوده است.

مردم در کنار مراجعه به نهادهای عدلی در بیشتر موارد به مشکلات شان از طریق همین جرگه ها رسیدگی می کنند اما تا حال این جرگه ها و شورا ها جنبه رسمی ندارد و بسیاری آن را "عدالت غیر رسمی" می خوانند.

اما شماری از نهادهای حقوق بشری از قانونمند شدن جرگه ها نگرانی دارند. این نهادها می گویند در برخی موارد این جرگه ها با قانون خشونت در تضاد واقع می شوند و بنابر این عدالت زیر پا خواهد شد.

مطالب مرتبط