نگرانی صلیب سرخ از وضعیت ساکنان مناطق جنگی در افغانستان

کودک زخمی افغان حق نشر عکس Reuters
Image caption کمیته بین المللی صلیب سرخ از طرفهای درگیر خواست تا حفاظت از غیرنظامیان را در اولویت قرار دهند

کمیته بین المللی صلیب سرخ در افغانستان می گوید که وضعیت امنیتی افغان‌های ساکن در مناطق جنگی در دو ماه اخیر به بدترین سطح آن رسیده است.

این کمیته هشدار می دهد که این وضعیت، دسترسی افغانها به خدمات صحی مورد نیاز را تحت تاثیر قرار داده است.

پیش از این سازمان ملل متحد و کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان سال 2010 را پر تلفات‌ترین سال از زمان سقوط حاکمیت طالبان در این کشور عنوان کرده بود.

کمیته بین المللی صلیب سرخ در افغانستان در حالی نسبت به افزایش تلفات غیرنظامیان در افغانستان ابراز نگرانی می کند که اکثر قربانیان حملات چند روز اخیر در قندوز، قندهار و کنر افراد محلی بودند.

در این حملات که هم از سوی طالبان و هم از سوی نیروهای خارجی مستقر در این کشور صورت گرفت، حدود دوصد تن کشته شدند که شماری از نیروهای افغان را نیز در بر می گیرد.

عبدالحسیب رحیمی، سخنگوی این کمیته می‌گوید که وضعیت امنیتی در ماه های ژانویه و فوریه به بدترین سطح آن رسیده است.

صلیب سرخ می گوید که در این ارزیابی، شماری از افغانها گفته اند آنان در جنگ گیر مانده اند و نمی دانند چه کنند.

آقای رحیمی می گوید که این وضعیت باعث شده تا بسیاری افغانها در مناطق فقیرنشین از دسترسی به خدمات صحی محروم شوند.

کمیته بین المللی صلیب سرخ از طرفهای درگیر در جنگ خواست تا حفاظت از غیرنظامیان را در اولویت قرار دهند و به کار کارمندان صحی ارج قایل شوند.

پیش از این سازمان ملل متحد و کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان سال 2010 را مرگبارترین سال برای غیرنظامیان عنوان کرده و نسبت به ان ابراز نگرانی کرده بودند.

بر اساس گزارشی که این دو نهاد تهیه کرده اند، در سال 2010 بیش از 2770 غیرنظامی در حملات شورشیان طالب و نظامیان خارجی در افغانستان کشته شدند.

این گزارش نشان می دهد که بیشتر تلفات بر اثر حملات انتحاری و بمب های کنار جاده روی داده است.

مطالب مرتبط