رد شدن طرح بودجه در پارلمان افغانستان

پارلمان افغانستان برای نخستین بار طرح بودجه را رد کرد و اعلام کرد که در آن ابهام هایی وجود داشته و توسعه متوازن در نظر گرفته نشده است.

بیش از پنجاه درصد بودجه سال 1390 به امور دفاعی و امنیتی اختصاص یافته و توسعه معارف در اولویت بعدی قرار داشته است.

گفته شده ده میلیون دلار در طرح بودجه برای توسعه مناطق عقب مانده صرف می شود اما از این مناطق نامی برده نشده است.

و این در حالی است که همچنان برخی وزارتخانه ها نتوانسته اند بودجه سال گذشته را به درستی مصرف کنند در کل 30 درصد بودجه پارسال مصرف نشده است.

شنوندگان بی بی سی با ارسال ایمیل و تماس مستقیم با برنامه رادیویی صدای شما که روز پنجشنبه پخش شد، به ابراز نظر و طرح سوال در این باره پرداختند.

مهمان صدای شما جاوید جلالی رئیس بخش بودجه در وزارت مالیه افغانستان بود.

او در واکنش به رد بودجه از سوی پارلمان، در ابتدای همین برنامه گفت که طرح بودجه به درستی مورد مطالعه اعضای پارلمان قرار نگرفته و تصمیم پارلمان در رد آن نتیجه بررسی همه جانبه این طرح نبوده است.

شنوندگانی که زنگ می زدند بیشتر سعی می کردند خواسته های محل و محیط خودشان و انعکاس آن در بودجه را موضوع سوال و نظر خود قرار بدهند.

در نسخه صوتی صدای شما می توانید همه پاسخ ها و پرسش ها در این باره را بشنوید.

لینک های اینترنتی مرتبط

بی بی سی مسئول محتوای سایت های دیگر نیست