روزنامه های کابل: یکشنبه، ۷ حمل

روزنامه های چاپ امروز کابل بیشتر سفر حامد کرزی، رئیس جمهوری افغانستان به ایران را بررسی کرده اند.

آقای کرزی روز شنبه، ۶ حمل/فروردین برای شرکت در جشن جهانی نوروز به ایران رفت. گفته شده است که او در این سفر با مقامهای ایرانی و شماری از مقامهای کشورهای شرکت کننده در جشن دیدار خواهد کرد.

هشت صبح نوشته که در سفر آقای کرزی به ایران قراردادهای رسمی بسته نخواهد شد، اما احتمال آن وجود دارد که مقامهای ایرانی "بر سبیل عادت همیشگی نارضایی خود را از حضور نیروهای بین المللی در افغانستان نشان دهند و مقامهای افغان با سکوت معنی دارشان به تایید اظهارات آنها بپردازند."

به نظر نویسنده، مقامهای ایرانی با این کار خود مقامهای افغان را در حالت "انفعالی" قرار خواهند داد تا به طور ضمنی بگویند که روابط استراتژیک میان افغانستان و آمریکا هیچ تهدیدی را متوجه ایران نمی کند.

هشت صبح در ادامه افزوده که شرکت مقامهای افغان در جشن جهانی نوروز در ایران "نمایشی" خواهد بود، ولی مقامهای ایرانی از حضور آنها در کشور خود به عنوان "شهود ساکت" برای تبلیغ این که نظامیان خارجی در افغانستان "اشغالگر" هستند، بهره برداری خواهند کرد.

اراده سفر حامد کرزی، رئیس جمهوری افغانستان به ایران را "تشریفاتی و نمادین" خوانده و نوشته که ممکن است در این سفر میان او و مقامهای ایرانی توافقاتی به دست آید، اما راه حل اساسی برای مشکلات موجود پیدا نخواهد شد.

به نظر نویسنده، یکی از مسائل مهم در روابط دو کشور مشکلات مهاجران افغان در ایران است که بارها در گفتگوهای مقامهای دو کشور مورد بحث قرار گرفته، ولی حل نشده است. اراده به این باور است که دولت ایران از این مشکلات به عنوان "ابزار فشار علیه افغانستان" استفاده می کند.

به تعبیر سرمقاله نویس اراده، "ایران نمی خواهد که افغانستان مرفه، باثبات و قوی را در کنار خود داشته باشد" و به تعبیر روزنامه، ایران به همین دلیل تلاش کرده که با ایجاد موانع در اجرای طرح های اقتصادی در غرب افغانستان، که با ایران مرز مشترک دارد، بر بی ثباتی در افغانستان بیفزاید.

اراده در ادامه تاکید کرده است که حل کردن مشکلات موجود در روابط دو کشور نیازمند "صداقت" جانب ایرانی و برداشتن گام های استوار برای ثبات در منطقه است که ثبات منطقه و ایران را در پی خواهد داشت.

آرمان ملی در مطلبی هشدار داده که "برترجویی قومی" و ادامه وضعیتی که قدرت سیاسی در افغانستان به دست یک نفر باشد و همچنین عدم حضور مردم در سیاستگذاری های بزرگ کشور، فاصله میان اقوام و همچنین دولت و مردم را بیشتر خواهد کرد.

نویسنده از مورد مشخصی نام نبرده اما نوشته که ایجاد و تشویق رسانه های "برتری جو" و انتصاب افراد "قومگرا" در راس ادارات دولتی و بی توجهی نخبگان سیاسی به منافع عمومی، تغییر رهبری سیاسی را در پی خواهد داشت و حتی خطر تجزیه افغانستان را بیشتر خواهد کرد.

مقاله نویس آرمان ملی همچنین آشتی با طالبان را "ناکام" خوانده و افزوده که اگر برنامه انتقال مسئولیت تامین امنیت از نظامیان خارجی به نیروهای داخلی افغانستان هم ناکام شود، خطر به میان آمدن "جنگ های استخوان شکن" داخلی را در پی خواهد داشت.

روزنامه افغانستان نوشته که پافشاری ها بر ادامه فعالیت دادگاه ویژه رسیدگی به شکایت های انتخاباتی، در روند فعالیت های قانونی مجلس نمایندگان "مانع" ایجاد کرده است.

به نظر نویسنده، جنجال های سیاسی بر سر مسائل انتخابات پارلمانی ۲۷ سنبله/شهریور آغاز به کار مجلس را ماهها به تاخیر انداخت و به این ترتیب مانع تصویب قوانین بسیاری شد. روزنامه بررسی صلاحیت های چند وزیر پیشنهادی و تصویب بودجه سال ۱۳۹۰ را از کارهایی دانسته که حالا باید به پایان می رسید.

سرمقاله نویس روزنامه افغانستان در ادامه افزوده که حالا دادگاه ویژه از دیدگاه نمایندگان مشروعیت ندارد و پارلمان از دیدگاه آقای کرزی جایی است که شماری از نمایندگان "از راههای غیرقانونی" در آن حضور یافته اند و به همین دلیل آنها نمی توانند به وزارت وزیران پیشنهادی مشروعیت ببخشند.

چراغ با اشاره به سفر اخیر مارگریت دوم، ملکه دانمارک به ولایت هلمند در جنوب افغانستان نوشته که برخورد غربی ها با افغان ها با احترام آنها افغانها به همراه نیست.

ملکه دانمارک هفته گذشته به افغانستان سفر کرد و او بدون این که از طریق رسانه ها اعلام شود، دو روز در کنار سربازان دانمارکی در هلمند بود. سفر ملکه دانمارک پس از خروج او از افغانستان اعلام شد. به نظر نویسنده، این که ملکه دانمارک بدون این که سری به کابل بزند، از ولایت هلمند دیدار و از همان راهی که آمده بود بازگردد، "سوالهای جدی را در روابط افغانستان با غرب" به میان می آورد.

چراغ افزوده که این سفر "عمق بی اعتمادی و بی مهری میان کابل و حامیان غربی اش" را نشان می دهد و دورنمای امیدوارکننده ای ندارد.