مجلس نمایندگان افغانستان طرح بودجه سال ۱۳۹۰ را رد کرد

Image caption این نخستین بار است که طرح بودجه افغانستان به دلیل عدم توازن رد می شود.

مجلس نمایندگان افغانستان بودجه سال ۱۳۹۰ را با اکثریت آرا به دلیل "متوازن نبودن" آن، رد کرده است.

طرح بودجه سال ۱۳۹۰ در ۲۱ حوت/اسفند سال گذشته را عمر زاخیلوال، وزیر مالیه/دارایی افغانستان به مجلس این کشور ارائه کرده بود، اما مجلس روز دوشنبه، ۸ حمل/فروردین آن را رد کرد.

این نخستین بار در تاریخ افغانستان است که طرح بودجه ارائه شده از سوی دولت این کشور به دلیل "نامتوازن بودن" آن از سوی مجلس نمایندگان رد می شود.

اعضای مجلس گفته اند که در طرح این بودجه به توسعه و عمران مناطق فقیرنشین توجه نشده و بر عکس به مناطقی که برنامه های زیادی قبلا در این مناطق اجرا شده، بیشتر توجه شده است.

احمد بهزاد، نائب دوم رئیس مجلس گفت: "به توسعه متوازن و مناطقی که فقیر نگهداشته شده و جزو مناطق محروم افغانستان هستند، اصولا توجهی در برنامه های عمرانی نشده است."

او افزود: "در سند بودجه تحت عنوان ولایات عقب مانده 10 میلیون دلار مد نظر گرفته شده، ولی ولایاتی که از این 10 میلیون دلار استفاده کنند، مشخص نشده است. اینها، ابهامها و کلی‌گویی‌هایی هستند که به کاهش فقر و رشد و توسعه متوازن همه مناطق افغانستان کمک نمی کند."

امیر محمد یار، رئیس کمیسیون مالی مجلس نمایندگان در جلسه روز دوشنبه گفت که طرح کنونی بودجه به اولویت های کشور و نیازمندی آن به طرح‌های عمرانی زیربنایی پاسخ نمی دهد.

به گفته او، در این طرح بودجه، شماری از طرح های عمرانی سالهای گذشته به گونه تکراری پیشنهاد شده است.

احمد بهزاد در گفتگویی با سایت فارسی بی بی سی گفت که ۲۷ مورد "نقص و ایراد" در طرح بودجه سال ۱۳۹۰ وجود دارد.

Image caption آقای بهزاد گفت که طرح بودجه بیست و هفت مورد "نقص و ایراد" دارد.

او همچنین هشدار داد: "پارلمان روی عملی ساختن اصل توسعه متوازن – که در قانون اساسی صراحت دارد - پافشاری دارد و بدون در نظر گرفتن توسعه متوازن، هر نوع بودجه ای که تنظیم و تصویب شود، در پارلمان شانس و اقبالی برای تایید نخواهد داشت."

بودجه سال ۱۳۹۰ افغانستان شامل نزدیک به ۲۱۶ میلیارد افغانی است که بالغ بر حدود چهار میلیارد دلار می شود.

بیش از ۱۵۰ میلیارد افغانی از این بودجه به عنوان بودجه عادی و بیش از ۶۵ میلیارد افغانی دیگر آن به عنوان بودجه عمرانی در نظر گرفته شده است.

عمر زاخیلوال، وزیر مالیه افغانستان که ماه گذشته این بودجه را به مجلس ارائه کرد، گفته بود که در تهیه این بودجه مسائل امنیتی و دفاعی در صدر اولویت های دولت قرار گرفته است.

گفته می شود که ۵۷ درصد از بودجه سال ۱۳۹۰ در زمینه دفاعی و امنیتی و ۷/۱۶ درصد دیگر برای آموزش و پرورش در نظر گرفته شده است.

به گفته وزارت مالیه افغانستان، توسعه، آموزش و پرورش از نظر مصرف بودجه در ردیف دوم اولویت های دولت قرار گرفته است.