روزنامه های کابل: دوشنبه، ۸ حمل

روزنامه های چاپ امروز کابل موضوع های مختلفی و از جمله مسائل امنیتی در افغانستان را در مطالب اصلی خود بررسی کرده اند.

روزنامه افغانستان نوشته با این که در چند سال اخیر نیروهای امنیتی افغانستان موفقیت های زیادی داشته اند، اما هنوز هم ناامنی بر فعالیت های روزمره در این کشور مشهود است و چهره افغانستان در سطح بین المللی هم به دلیل ناامنی در آن "مخدوش" است.

به نظر نویسنده، ناامنی در مناطقی که "محل نفوذ طالبان" دانسته می شود، از جمله مناطقی در جنوب و شرق کشور، باعث شده که "روحیه نافرمانی" تقویت شود. روزنامه کشت خشخاش در این مناطق را نشانه ای از این نافرمانی دانسته است.

روزنامه افغانستان تاکید کرده است که نهادهای دولتی باید ناامنی درین کشور را ریشه یابی کنند و طوری برنامه ریزی کنند که مسئولیت تامین امنیت وظیفه یک فرد یا نهاد شمرده نشود، بلکه همه نهادها و افراد جامعه در این مورد احساس مسئولیت کنند.

به نوشته روزنامه، در این صورت تنها امنیت فیزیکی مطرح نباشد، بلکه امنیت با مفهوم جدیدی تعریف شود تا همه شهروندان از لحاظ روانی احساس امنیت کنند، ولی نویسنده افزوده که تا رسیدن به چنین مرحله ای راه طولانی در پیش است.

هشت صبح اظهارات اخیر جاوید لودین، معاون وزارت خارجه افغانستان در مجلس سنای این کشور در باره محکومیت ۲۸۰ مهاجر افغان به اعدام در ایران را بررسی و تاکید کرده که حمایت از حقوق این مهاجران به عهده دولت افغانستان است.

آقای لودین روز یکشنبه، ۷ حمل/فروردین به سناتوران گفت که پنج هزار تن از مهاجران در ایران زندانی و از آن جمله ۲۸۰ نفر محکوم به اعدام هستند. آقای لودین همچنین گفته است که مقامهای ایرانی در چهار ماه گذشته به مقامهای دولت افغانستان در این مورد توضیحی نداده اند.

به نظر روزنامه، دولت افغانستان در انجام مسئولیت های خود در قبال مهاجران افغان در ایران "ملاحظات سیاسی و مصلحت کارانه" را کنار بگذارد و این امر نه به معنای دشمنی است و نه بر خلاف حسن همجواری و همسایگی با ایران.

هشت صبح همچنین نوشته که مقامهای دولت افغانستان در چنین موارد همواره به محکوم کردن لطفی اکتفا کرده اند، ولی به تعبیر نویسنده این قانع کننده نیست. نویسنده تاکید کرده که دولت مسئولیت دفاع از حقوق همه شهروندان کشور را چه در داخل و چه در خارج به عهده دارد.

چراغ با اشاره به توقف ۹ هزار کانتینر کالاهای تجاری بازرگانان افغان در شهر کراچی پاکستان نوشته که توافقنامه ترانزیتی ۲۸ اکتبر سال گذشته میان افغانستان و پاکستان "توافق روی کاغذ" بوده است.

کالاهای تجاری بازرگانان افغان از دو ماه به این سو در شهر کراچی متوقف مانده و دلیل عمده آن مالیات سنگین و انحصار حمل و نقل آن به وسیله یک شرکت لژستیکی نظامی پاکستان خوانده شده است.

انوارالحق احدی وزیر تجارت افغانستان هنگام امضای این قرارداد، آن را "دستاورد بزرگ" دانست، ولی به نظر نویسنده چراغ، شک و تردیدها از همان آغاز در مورد این قرارداد وجود داشت.

چراغ اجرایی نشدن این توافقنامه و افزایش مشکلات در ترانزیت کالا از پاکستان به افغانستان را مربوط با "زد و بندهایی میان مقامهای دو کشور" دانسته که نویسنده آن را "سیاسی" خوانده است.

روزنامه دولتی انیس جشن جهانی نوروز، که در دو سال اخیر در تهران برگزار می شود را با اهمیت توصیف کرده و نوشته که این جشن زمینه تحکیم روابط میان کشورهای منطقه را فراهم می کند.

به نظر این روزنامه، جشن جهانی نوروز می تواند باعث فراهم شدن زمینه شرکت رهبران و نمایندگان بلندپایه کشورهای منطقه شود و شرکت آنها در چنین جشنی به تامین امنیت و ثبات در منطقه و جهان کمک می کند.

انیس به نقل از حامد کرزی، رئیس جمهوری افغانستان که در این جشن شرکت کرده است، نوشته که جشن نوروز مناسبات میان کشورهای منطقه را بیشتر و مستحکم تر می کند.