وزیر پیشین حمل و نقل افغانستان به اتهام فساد بازداشت شد

عنایت الله قاسمی
Image caption آقای قاسمی اتهام فساد علیه خود را به شدت رد کرده است.

یک مقام سابق دولت افغانستان به اتهام فساد مالی بازداشت شده است.

روز سه شنبه، 9 حمل/فروردین، به نقل از دادستانی کل افغانستان گزارش شد که عنایت الله قاسمی، وزیر پیشین ترانسپورت (حمل و نقل) و هوانوردی، روز گذشته هنگام خروج از کشور به اتهام ارتباط با یک پرونده "فساد مالی" بازداشت شده است.

حفیظ الله حفیظ، رئیس اداره کنترل و تفتیش (نظارت و بازرسی) دادستانی کل افغانستان گفته است که حکم بازداشت آقای قاسمی عصر روز دوشنبه، ۸ حمل/فروردین در فرودگاه کابل به اجرا گذاشته شد.

به گفته آقای حفیظ، وزیر پیشین حمل و نقل افغانستان هنگامی بازداشت شد که قصد داشت از کشور خارج شود، ولی ماموران پلیس مرزی او را پیش از خروج بازداشت کردند.

آقای قاسمی که اتهام فساد علیه خود را به شدت رد کرده، مدتی در کابل بوده و مقامهای دادستانی کل افغانستان گفته اند که او در مواردی برای پاسخگویی به این اتهام به دادستانی فراخوانده شده است.

حفیظ الله حفیظ گفته است که وزیر پیشین حمل و نقل و هوانوردی ممنوع الخروج شده است.

هنوز مشخص نیست که چه اسنادی در ارتباط با اتهامات مطرح شده علیه آقای قاسمی مطرح است، اما مقام های دادستانی کل گفته اند که در این مورد شواهد کافی وجود دارد.

از قول امان الله امان، سخنگوی دادستانی کل افغانستان نقل شده که آقای قاسمی در سال ۲۰۰۴، زمانی که وزیر حمل و نقل بود، در فعالیت های مربوط به اختلاس ۹ میلیون دلار دست داشته است.

آقای امان گفته است که شماری دیگر از وزیران پیشین کابینه حامد کرزی، رئیس جمهوری افغانستان هم به دست داشتن در فساد مالی هستند متهم هستند، اما به دلیل مشکلاتی که وجود دارد، بازداشت آنها در شرایط کنونی ممکن نیست.

دادستانی کل افغانستان پیش از این هم در مواردی مقامهای بلندپایه پیشین و از جمله برخی از وزیران پیشین این کشور را به در فساد مالی متهم کرده بود، اما هیچیک از آنها را بازداشت نشدند.

بازداشت عنایت الله قاسمی نخستین مورد در ده سال اخیر است که دادستانی کل افغانستان اقدام به بازداشت یک عضو پیشین کابینه آقای کرزی کرده است.