کرزی: صلح با طالبان بدون رعایت حقوق زنان قابل قبول نیست

حامد کرزی
Image caption آقای کرزی گفته که در گفتگو با طالبان حقوق زنان حتما در نظر گرفته خواهد شد.

رئیس جمهوری افغانستان مصالحه احتمالی با طالبان را بدون در نظر گرفتن نقش زنان و دستاوردهای ده ساله آنها قابل قبول ندانسته است.

براساس اطلاعیه دفتر ریاست جمهوری افغانستان، حامد کرزی در سخنانی در شامگاه پنجشنبه، 10 حمل/فروردین، در زمینه تلاش برای خاتمه دادن به شورش گروه طالبان در افغانستان از طریق مذاکره و مصالحه، تاکید کرد که دولت وی به رعایت حقوق زنان متعهد است.

او در سخنرانی برای شرکت کنندگان در کنفرانسی در مرکز بوش در ایالت تگزاس، مشارکت زنان در عرصه های سیاسی، اقتصادی و اجتماعی در افغانستان را یکی از دستاوردهای مهم حکومت ده ساله خود خواند.

آقای کرزی در این سخنرانی، که از طریق ارتباط ویدیوئی برای شرکت کنندگان در این کنفرانس پخش شد، گفت: "یکی از دستاوردهای مهم حکومت افغانستان در ده سال گذشته رشد فزاینده سهم زنان در عرصه های مختلف بوده که به کمک جامعه جهانی، توجه حکومت و شجاعت زنان افغان به دست آمده است."

رئیس جمهوری افغانستان در بخشی از سخنان خود با اشاره به تلاشهای شورای عالی صلح، که به عنوان مجری برنامه آشتی ملی دولت آقای کرزی فعالیت می کند، گفت که شماری از زنان در این شورا عضویت دارند و آنها هم برای اجرای این برنامه تلاش دارند.

آقای کرزی گفت: "زنان در روند صلح، که به ابتکار حکومت افغانستان به راه افتاده است، سهم ارزنده ای دارند و همه آنها به طور کل آرزو دارند تا در افغانستانی آرام و در فضای صلح آمیز زندگی کنند و امیدوارم که از طریق تلاش های این شورا، که در آن هشت زن عضویت دارند، به صلح دایمی دست یابیم."

آقای کرزی خطاب به ۲۵۰ شرکت کننده در این کنفرانس، که با عنوان "ساختن آینده افغانستان و پیشرفت آزادی‌های زنان" برگزار شد، تاکید کرد که برای بهبود وضعیت زنان بیش از پیش تلاش خواهد کرد.

حامد علمی، از سخنگویان آقای کرزی گفته است که رئیس جمهوری در این سخنرانی تاکید کرده است که هیچ نوع صلحی با شورشیان بدون نظر گرفتن نقش زنان برای او قابل قبول نیست.

این سخنگوی آقای کرزی گفت: "رئیس جمهوری گفته است که هر برنامه ای که در باره صلح در آن کار می شود، حتما و حتما نقش زنان و دستاوردهای ده ساله در نظر گرفته می شود."

Image caption طالبان مخالف مشارکت زنان در امور سیاسی و اجتماعی هستند.

پس از آن که آقای کرزی آشتی با طالبان را در محور سیاست های دولت خود قرار داد و تاکید کرد که گفتگو با آنها عملی شود، نگرانی ها در مورد حقوق زنان هم در داخل افغانستان و هم در محافل بین المللی افزایش یافت.

طالبان در زمان حاکمیت پنج ساله خود در این کشور زنان را از رفتن به بیرون از خانه بدون محرم شرعی محروم کرده بودند. این گروه مخالف مشارکت زنان در امور سیاسی و اجتماعی است.

به نظر می رسد که آقای کرزی این سخنان را در پاسخ به همین نگرانی ها اظهار کرده باشد.

آینده افغانستان، آزادی های زنان و زمینه های شغلی برای زنان افغان، از محورهای اصلی بحث ها در کنفرانس دو روزه در انستیتوی بوش در شهر دالاس است.

جورج دبلیو بوش، رئیس جمهوری پیشین آمریکا در این نشست گفته است که او تحت تاثیر شجاعت زنان افغان قرار گرفته است.

او همچنین گفته است زمانی که لورا بوش، همسر او بانوی اول آمریکا بود، موضوع حقوق زنان در افغانستان در صدر برنامه های او قرار داشت.