تعدد انجمن های ادبی و فرهنگی و پیامدهای کارشان

اهالی شعر و قصه در ولایت های مختلف در سالهای اخیر دست به تشکیل انجمن های آزادی زده و در مواردی با مراجع مشابه بین المللی نیز ارتباط هایی برقرار داشته اند.

در برنامه حاضر به تعدد انجمن ها و حلقه های فرهنگی در بلخ تمرکز کرده ایم. همکار ما محب مدثر در سفری به مزارشریف، سراغ چند شاعر و نویسنده آن سامان را گرفت و در بحثی مختصر با آنها از دلایل تعدد تشکلات ادبی و تفاوت دیدگاه اعضای این تشکلات پرسید.

نمونه هایی هم از شعر عفیف باختری، ابراهیم امینی و سهراب سیرت را آوردیم که با صدای خودشان خوانده شده اند و هرکدام به عنوان نمونه هایی از شعر امروز بلخ ارائه شده اند.

تلاش برای ترویج موسیقی کلاسیک غربی در هند هم دیگر موضوع مجله است.

موسیقی کلاسیک غربی در هند صدایی غیر متعارف است اما همچنان که هند به سوی نوگرایی و تجدد پیشتر می رود، بیشتر تحت تاثیر خارج قرار می گیرد، حالا در شهرهایی مانند مومبای (بمبئی) نشانه هایی از محبوبیت موسیقی کلاسیک غربی به چشم می خورد. زوبین میهتا، رهبر اکستر که خود یک هندی و دارای محبوبیت جهانی است، حالا به پایتخت فرهنگی کشور خود، مومبای بازگشته تا علاقه جوانان بیشتری از اهالی موسیقی را به ارکست جلب کند.

نیدهی دات گزارشگر بی بی سی در گزارشی از مومبای می گوید که هند سرزمینی برای همه حواس آدمی است اما اگر از صدا و صوت بگوییم، هیچ کمبودی نمی بینیم مگر صدای ویولن و پیانو که کمتر شنیده می شوند.

موسیقی کلاسیک غربی هنوز در هند نادیده گرفته می شود اما به هر حال در مکتب های کوچک موسیقی و در درون اتاق های درسی در شهری همچون مومبای، کودکانی سعی می کنند نت های طویلی را با وسایل غربی اجرا کنند. شیرین گامادای دختر ده ساله ای است که پیانو می آموزد و عضو گروه آوازخوانان کودک است.

او می گوید: "آهنگ سازان مختلفی وجود دارند، مهلر هست، شوبرت هست و دیگران. آهنگ های آنها گاهی واقعا بلند و هیجانی و گاهی هم نرم و آرامبخش اند. موسیقی کلاسیک که آدم را تحت تاثیر قرار می دهد، با موسیقی راک و پاپ و جاز و هر نوع دیگر بسیار تفاوت دارد. هر زمانی که به آن گوش بدهید، حس آرامش بخشی را در جان و تن شما جاری می کند، لا اقل برای من چنین است."

زوبین میهتا که رهبر اکستر با محبوبیت جهانی است، حالا در مومبا شهر زادگاه خود بازگشته و در آنجا مشغول فعالیت شده است.

او می گوید موسیقی کلاسیک غربی از سال های 1930 و 40 تا کنون راه درازی را در هند پیموده است در آن سالها پدر وی کمک کرد تا ارکستر سمفونی بمبئی تشکیل شود. اما در کشوری که دارای چنین سنت های رنگارنگ و غنامند موسیقی است، فروختن صداهای نو کار پر چالشی است.

"البته این، جای موسیقی هند را نخواهد گرفت، اصلا چنین چیزی واقع نخواهد شد. اگر در چین و یا جاپان موسیقی غربی بر موسیقی محلی پیشی گرفته به این دلیل بوده که ریشه های موسیقی آنها خیلی نیرومند نبوده اما در هند چنین نیست. اما هنوز جای خالی وجود دارد. در هند استعداد و عشق به موسیقی کلاسیک غربی وجود دارد."

پیشرفت و ترقی هند، دروازه های این کشور را به روی جهان گشوده است حالا هندی ها بیشتر از پیش تمایل به آموختن و نیز اختیار کردن مظاهر فرهنگ خارجی دارند. گروه اجتماعی کوچکی در هند خوشبین اند که وضع جاری باعث خواهد شد تا موسیقی کلاسیک غربی در هند جایگاه و منزلت بالاتری بیابد. اما در جایی که پر از صدای آوازخوانان پاپ بالیوود و غزل سرایان کلاسیک هندی است شاید برای موزیسین های نوپای ارکسترا زود باشد که اجرای شان خریداری پیدا کند.

در کنار یکی دو خبر دیگر گزارشی هم از غزنی داشتیم، مقامات وزارت اطلاعات وفرهنگ ولایت غزنی می گویند مناره های دوره عزنویان بازسازی می شوند این دومناره از بزرگترین آثار تاریخی درولایت غزنی اند.

یکی از آنها در زمان سلطنت سلطان مسعود و دیگری در زمان سلطنت بهرام شاه غزنوی بنا یافته که نزدیک به هزار سال قدمت دارد.

مطالب مرتبط