روزنامه های کابل: دوشنبه ۱۵ حمل

تظاهرات خشونت آمیز روزهای اخیر در مناطق مختلف افغانستان در اعتراض به سوزاندن قرآن در آمریکا، موضوع اصلی مورد بررسی در روزنامه های چاپ امروز کابل است.

روزنامه چراغ در سرمقاله خود حوادث روز جمعه در مزار شریف را بررسی کرده و نوشته که هر آنچه در افغانستان اخیرا اتفاق افتاد، مقصر اصلی آن کسی است که در آمریکا به نسخه قرآن آتش زده بود.

این روزنامه نوشته که اگر این عمل اتفاق نمی افتاد، دلیلی نداشت که تظاهرات در مزار و سایر مناطق انجام شده و بعد به خشونت کشیده شود.

اما نویسنده چراغ نوشته که کشتن کارمندان خارجی سازمان ملل متحد و بریدن سر دو نفر از آنها در مزار شریف، مسئله بحث برانگیزی است که باید تحقیقات بیشتر در مورد آن صورت گیرد تا عوامل اصلی این حوادث شناسایی شوند.

روزنامه دولتی انیس هم به همین موضوع پرداخته و به مردم افغانستان هشدار داده است که دست به عملی نزنند که باعث ایجاد وحشت و ویرانی در افغانستان شود.

این روزنامه ادعا کرده که "دشمنان مردم افغانستان" – اصطلاحی که معمولا در برابر طالبان استفاده می شود – در تظاهرات اخیر افغانها در مزار شریف رخنه کرده و این تظاهرات را به خشونت کشیدند.

انیس نوشته که تظاهرات حق مردم افغانستان است، اما تاکید کرده که باید مردم با راه انداری چنین تظاهرات، فرصت ندهند تا "دشمنان در کمین نشسته" از فضای موجود سوءاستفاده کنند.

روزنامه افغانستان دستگاه سیاسی افغانستان مقصر حوادث اخیر در مزار شریف و قندهار دانسته و نوشته که دولت افغانستان در ایجاد فضای بی اعتمادی میان افغانها و نیروهای خارجی نقش داشته است.

این روزنامه نوشته که "رد پای طالبان و دشمنان افغانستان" را در تحولات اخیر می تواند مشاهده کرد، اما آنچه به نوشته روزنامه دلیل اصلی بروز خشونت در این گونه تظاهرات می شود، سخنرانی ها و اظهارات دوامدار مقامات افغان در رابطه به حضور نیروهای خارجی و دادن ذهنیت منفی به مردم در این رابطه است.

روزنامه افغانستان افزوده که افغانها در برابر نیروهای خارجی و خارجی ها در کل حساس شده اند و افراد فرصت طلب از این وضعیت به خوبی استفاده می کنند.

روزنامه هشت صبح در صفحه نخست خود در عنوان درشتی نوشته است: "پلیس در مهار خشونتها ناتوان است."

همین روزنامه در سرمقاله خود به حوادث اخیر در مزار شریف و قندهار پرداخته و نوشته که تدابیر لازم برای اجرای این تظاهرات گرفته نشده بود.

این روزنامه افزوده که تظاهرات باید با مجوز مسئولان امنیتی صورت گیرد و در این روند، باید جزئیات تظاهرات و مسیر حرکت تظاهرکنندگان مشخص شود، در حالی که به نوشته روزنامه، در تظاهرات روز جمعه در مزار شریف، تظاهرکنندگان مسیر اصلی خود را تغییر داده و به سوی دفتر سازمان ملل متحد در حرکت شدند و این مسئله باعث بروز تنش شد.

هشت صبح افزوده که سازماندهندگان تظاهرات باید مسئول هرگونه خشونت در جریان این برنامه شناخته شوند و نگذارند "افراد مسلح" وارد جمعیت آنها شوند.

روزنامه آرمان ملی از ملاهای برخی مساجد افغانستان انتقاد کرده و نوشته که این افراد آگاهانه و یا به شکل نا آگاهانه مردم را به شورش و "جهاد" علیه حکومت تشویق می کنند.

این روزنامه نوشته که برخی از این مساجد از سوی "منابع مرموز و پنهان تمویل می شوند" و در این رابطه از منابع اطلاعاتی افغانستان نقل قول کرده که تعدادی از حملات انتحاری نیز از طریق همین مراکز سازماندهی می شود.

نویسنده آرمان ملی نوشته که مردم افغانستان طرفدار حضور دوامدار نیروهای خارجی در کشورشان نیستند، اما حضور این نیروها در شرایط کنونی، برای جلوگیری از نفوذ پاکستان در افغانستان ضروری است.

مطالب مرتبط