کرزی 'به زودی' هفت وزیر جدید خود را معرفی می‌کند

حامد کرزی
Image caption آقای کرزی در یک و نیم سال گذشته از معرفی هفت عضو کابینه خوداری کرده است

سخنگوی رئیس جمهوری افغانستان گفته که 'به زودی' برای هفت وزارتخانه، که به وسیله سرپرست ها اداره می‌شوند، وزیران جدید معرفی می‌شوند.

وزارتخانه‌های صحت (بهداشت)، ترانسپورت (حمل و نقل)، تحصیلات عالی، مخابرات، انرژی و آب و توسعه شهری از یک و نیم سال پیش به این سو به وسیله سر پرست ها اداره می‌شوند.

افرادی که سال گذشته از سوی حامد کرزی، رئیس جمهوری برای این وزارتخانه به مجلس نمایندگان معرفی شده بودند، اما از سوی مجلس رد صلاحیت شدند.

وحید عمر، سخنگوی آقای کرزی روز یکشنبه، 15 حمل/فروردین در یک نشست خبری گفت که حالا آقای کرزی تصمیم گرفته است که به درخواست مجلس نمایندگان افرادی را برای این وزارتخانه به مجلس معرفی کند.

آقای عمر گفت: "انشاءالله در ظرف چند روز آینده وزرای باقی مانده کابینه و اعضای باقی مانده حکومت، که تا اکنون رای اعتماد به دست نیاورده اند، بر اساس پیشنهاد پارلمان، به مجلس نمایندگان معرفی می‌شوند تا آنها هم رای اعتماد به دست بیاورند."

سخنگوی رئیس جمهوری افغانستان مشخص نکرد که این افراد چه زمانی به مجلس معرفی خواهند شد. او همچنین نگفت که افرادی که در حال حاضر به عنوان "سرپرست" این وزارتخانه ها هستند بار دیگر به مجلس پیشنهاد خواهند شد یا نه.

اما بر اساس آئین نامه داخلی مجلس، آقای کرزی نمی‌تواند افرادی را که یک بار برای گرفتن رای اعتماد برای وزارتخانه ای معرفی کرده و از سوی مجلس رد صلاحیت شده، بار دیگر برای احراز پست وزارت در همان وزارت به مجلس پیشنهاد کند.

Image caption سال گذشته مجلس چندین وزیر پیشنهادی آقای کرزی را ردصلاحیت کرد

فرهاد عظیمی، منشی (دبیر) دوم مجلس نمایندگان گفته است در حالی که شماری از نمایندگان مخالفتی با معرفی وزیران ردصلاحیت شده به همان پست ندارند، اما برخی دیگر از اعضای مجلس بر رعایت آئین نامه داخلی مجلس تاکید می کنند.

به گفته آقای عظیمی، شماری از اعضای مجلس به این نظر هستند که ماده مربوط به این مساله باید تعدیل شود تا وزیران رد صلاحیت شده بتوانند بار دیگر به همان سمت‌ها معرفی شوند.

سال گذشته آقای کرزی در چند نوبت اعضای پیشنهادی کابینه خود را به مجلس نمایندگان معرفی کرد، اما مجلس به طور بی سابقه‌ای شمار زیادی از آنها را رد صلاحیت کرد.

این مساله روابط میان مجلس و آقای کرزی را تا حدودی تیره کرد و پس از آن در یک و نیم سال گذشته رئیس جمهوری از معرفی وزیران پیشنهادی برای هفت وزارتخانه خودداری کرده است.

هنوز مشخص نیست مجلس جدید که از همان آغاز کار با آقای کرزی در مورد نتایج انتخابات و همچنین دادگاه ویژه ای رسیدگی به شکایات انتخاباتی اختلاف نظر داشته اند، به نامزدان جدید هفت وزارتخانه آقای کرزی رای خواهند داد یا نه؟