دخالت حکومت در چگونگی برگزاری مجالس عروسی

دولت افغانستان اخیراً تلاش کرده است تا چگونگی برگزاری مجالس عروسی را در افغانستان کنترل کند.

وزارت عدلیه افغانستان با پیشنهاد قانونی تازه تصمیم دارد تا از مصارف عروسیها بکاهد و در مورد مسایلی نظیر پوشش عروسان دخالت کند.

ایجاد محدودیت در مورد شمار مهمانان مراسم عروسی و نوع غذا، جدایی مهمانان زن و مرد، و آنچه عدم مغایرت پوشش عروسان با احکام شریعت خوانده شده، قسمتهایی از پیش نویس این قانون جدید را تشکیل می دهد.

در شرایطی که هزینه های گزاف بسیاری از عروسیها مخارج سنگینی را بر خانواده ها تحمیل می کند، برخی از مردم از این قانون پیشنهادی استقبال کرده اند، اما شماری بر این نظرند که دولت حق مداخله در حریم خانوادگی افراد را ندارد.

در برنامه صدای شمای این هفته، نظر شما را این باره جویا شده ایم. مهمان برنامه این هفته دکتر غلام حیدر علامه، استاد دانشگاه ابن سینای کابل، بود.

در این برنامه خواهیم شنید که آیا طرح و اعمال چنین قانونی به خانواده ها برای رهایی از اجبارهای سنتی و ناخواسته مراسم عروسی و یا کاهش رقابتهای ناسالم اجتماعی کمک خواهد کرد و یا راه را برای مداخله غیرضروری نهادهای دولتی در امور خصوصی مردم هموار خواهد کرد.