روزنامه های کابل: چهارشنبه 17 حمل

مبارزه با فساد در افغانستان، نگرانی ها در مورد انتقال مسئولیت های امنیتی به نیروهای افغان و طرح دادن نمرات اضافی به داوطلبان ورود به دانشگاه های افغانستان، مسایل مورد بررسی در روزنامه های چاپ امروز کابل است.

روزنامه نخست اراده دولت افغانستان برای مبارزه با فساد مالی و اداری را زیر سوال برده و نوشته که نباید تصور کنیم دولت افغانستان قصد از بین بردن فساد را در دستگاه خود دارد.

این روزنامه نوشته که مقامات ارشد حکومتی که در فساد مالی غرق هستند، بدون هراس از دستگاه قضایی و دادستانی کل به آنچه تا حالا کرده اند ادامه می دهند و نویسنده به طعنه نوشته که دادستانی کل افغانستان نیز نشان داده که "با هر چیزی مبارزه می کند، اما با فساد مبارزه نمی کند."

نخست افزوده که سالهاست از موجودیت فساد در ادارات دولتی افغانستان هم در سطح داخلی و هم در سطح بین المللی صحبت می شود، اما نویسنده پرسیده که چه شده تا حالا حتی یک مقام بلند پایه حکومت نیز در اتهام فساد به دستگاه قضایی معرفی نشده و مجازات نشده است؟

روزنامه آرمان ملی به وضعیت امنیتی افغانستان و آینده انتقال مسئولیت های امنیتی به نیروهای افغان پرداخته و در سرمقاله خود پرسیده است که آیا جامعه جهانی در آموزش و تجهیز نیروهای افغان موفق بوده؟ و آیا افغانستان توانسته توانایی امنیتی خود را به اندازه ای بالا ببرد که ظرف سه سال آینده مسئولیت امنیتی کل کشور را به تنهایی برعهده گیرد؟

نویسنده آرمان ملی به این باور است که نیروهای امنیتی افغانستان هم از نظر کمی و هم از نظر وسایل و امکانات نظامی، با چالشهای بزرگی روبرو هستند.

این روزنامه نوشته که اگرچه انتقال مسئولیت های امنیتی به نیروهای افغان، در آغاز از مناطق نسبتا امن آغاز می شود، اما نویسنده ادامه داده که خشونتهای اخیر در مزار شریف، به عنوان یکی از امن ترین مناطق افغانستان، و برخورد نیروهای امنیتی در مهار این خشونت، سوالهای جدی را به میان آورد.

آرمان ملی افزوده که جامعه جهانی و دولت افغانستان، در سالهای گذشته فرصت های خوبی را برای ایجاد یک نیروی قوی امنیتی در افغانستان از دست دادند.

روزنامه چراغ ادعا کرده که طرح تقسیم افغانستان به دو بخش شمالی و جنوبی، هنوز در دستور کار برخی از کشورهای دخیل در امور افغانستان قرار دارد.

این روزنامه نوشته که با ادامه نا امنی ها در جنوب و افزایش تلفات نیروهای خارجی، کشورهای غربی هر روز به این نتیجه گیری نزدیک تر می شوند که مناطق شمالی افغانستان را از جنوب جدا کرده و برنامه های اقتصادی را در این مناطق اجرا کنند.

روزنامه هشت صبح در سرمقاله خود نوشته است که وزارت تحصیلات عالی افغانستان به داوطلبان ورود به دانشگاه های دولتی این کشور که در یک دور امتحان کانکور نتوانسته اند وارد دانشگاه شوند، در دور بعدی "نمرات اضافی" می دهد تا بتوانند شامل دانشگاه شوند.

این روزنامه نوشته که اگر نام این برنامه را "تبعیض مثبت" هم بگذاریم، باز هم نمی توان نسبت به مفاد آن خوش بین بود.

هشت صبح افزوده که این نوع "حاتم بخشی" با هیچ معیار قبول شده تحصیلات عالی مطابقت ندارد و در آینده در زیان سیستم امتحان کانکور خواهد بود.

مطالب مرتبط