روزنامه های کابل: شنبه، ۲۰ حمل

حق نشر عکس BBC World Service
Image caption روزنامه افغانستان تنش در روابط مجلس با دادستان کل کشور را این گونه تصویر کرده است.

روزنامه های چاپ امروز کابل معرفی چهار وزیر پیشنهادی از سوی رئیس جمهوری به مجلس نمایندگان افغانستان و تنش ها در روابط مجلس و حکومت را بررسی کرده اند.

هشت صبح در مطلبی معرفی چهار وزیر پیشنهادی حامد کرزی، رئیس جمهوری به مجلس نمایندگان برای بررسی صلاحیت های آنها را بررسی کرده و نوشته که این کار نشانه ای از به رسمیت شناختن مشروعیت مجلس از سوی رئیس جمهوری کشور است.

این روزنامه و برخی از روزنامه های دیگر به نقل از منابع مجلس نوشته اند که آقای کرزی، محمد اسماعیل را برای وزارت انرژی و آب، ثریا دلیل را برای وزارت صحت (بهداشت)، داوود علی نجفی را برای وزارت ترانسپورت (حمل و نقل) و امیرزی سنگین را برای وزارت مخابرات به مجلس معرفی کرده است.

هشت صبح نوشته که علی رغم مخالفت ها با معرفی وزیران پیشنهادی به مجلس تا زمان صدور حکم دادگاه ویژه رسیدگی به شکایت های انتخاباتی در مورد آن عده از اعضای مجلس که از سوی این دادگاه متهم به تقلب هستند، آقای کرزی به مجلس "نوعی اطمینان سیاسی" داده که تنش ها را خواهد کاست.

به باور نویسنده، رئیس جمهوری با معرفی این چهار وزیر پیشنهادی به مجلس، عملا دادگاه ویژه رسیدگی به شکایت های انتخاباتی را "زیر سوال" برده و ممکن است که با این اقدام پایان کار این دادگاه را هم اعلام کند.

نویسنده هشت صبح در ادامه نوشته که آقای کرزی با معرفی اسماعیل خان تاجیک تبار، داوود علی نجفی هزاره تبار، امیرزی سنگین پشتون تبار و ثریا دلیل ترک تبار، ترکیب قومی جامعه را در نظر گرفته و به این ترتیب ذهنیت نمایندگان را در مورد ترکیب اعضای کابینه خود خواهد سنجید.

اراده ضمن بررسی خبر احتمال برکناری عبدالرحیم وردک، وزیر دفاع و عمر زاخیلوال وزیر مالیه/دارایی افغانستان از سوی حامد کرزی، رئیس جمهوری این کشور، نوشته که در پی تغییر کابینه آقای کرزی، ممکن است این دو وزیر از فهرست اعضای کابینه حذف شوند.

نویسنده اراده افزوده است که رئیس جمهوری افغانستان به این نظر است که آقایان وردک و زاخیلوال از متحدان نزدیک آمریکا و غربی ها شمرده می شوند و به همین دلیل برکناری آنها ممکن است تیرگی روابط میان کابل و واشینگتن را در پی داشته باشد.

اراده به نقل از یکی از دستیاران آقای کرزی نوشته که آقای زاخیلوال طرفدار آمریکا دانسته می شود، اما مشکل آقای کرزی این است که برای جایگزینی او " انتخاب های کمی" دارد.

روزنامه افغانستان نوشته که آقای کرزی هر تغییری که در کابینه خود بیاورد، با برنامه های اصلی او در دور دوم ریاست جمهوری اش و از جمله مصالحه با شورشیان و انتظارات او از کابینه در این زمینه ارتباط خواهد داشت. به نظر نویسنده، آقای کرزی انتصاب ها و انتخاب های خود را بر اساس همین برنامه ها در نظر خواهد گرفت.

به نظر این روزنامه اما تنش ها در روابط قوه مجریه و مجلس، بیم آن را به وجود آورده است که گزینش اعضای کابینه و روند بررسی صلاحیت های آنها از سوی مجلس تحت تاثیر همین تنش ها قرار خواهد گرفت.

سرمقاله نویس روزنامه افغانستان تاکید کرده است که آقای کرزی باید در گزینش وزیران تخصص، تعهد و شایستگی آنها را در نظر بگیرد و مجلس بر اساس میزان پایبندی آنها به اصول و ارزشهای جامعه، به این وزیران رای اعتماد بدهد.

آرمان ملی نوشته که پس از انتشار اسنادی در سایت ویکی لیکس، رئیس جمهوری افغانستان تصمیم به برکناری او گرفته است. در این اسناد از قول آقای زاخیلوال نوشته شده بود که آقای کرزی "شخصی ضعیف" است و به همین دلیل ممکن است او را برکنار کند.

آرمان ملی این دو عضو کابینه آقای کرزی را "از متحدان نزدیک آمریکا" خوانده و نوشته که غربی ها رئیس جمهوری افغانستان را تحت فشار قرار داده اند که آنها را برکنار نکند، ولی هنوز مشخص نیست که آقای کرزی با این وجود تصمیم خود را عملی می کند یا نه.

همین روزنامه در سرمقاله خود تاکید مجلس نمایندگان بر استیضاح محمد اسحاق الکو، دادستان کل افغانستان و اصرار او بر عدم حضورش در جلسه استیضاح را "کشمکش بی معنی" خوانده و نوشته که رئیس جمهوری این "بازی خطرناک" را آغاز کرده و دست از مقابله با مجلس برنخواهد داشت.

نویسنده آرمان ملی افزوده که هر تصمیمی که مجلس بگیرد مورد قبول آقای کرزی واقع نخواهد شد و به همین گونه مجلس هم وزیران پیشنهادی آقای کرزی را "بار بار" رد صلاحیت خواهد کرد و در نهایت مردم مجبور خواهند شد که در برابر این کشمکش ها واکنش نشان دهند.

روزنامه افغان جرگه نوشته که ادامه زورآزمایی ها میان مجلس نمایندگان و دادستان کل کشور "آب به آسیاب دشمن ریختن است" و اظهار تاسف کرده که با این وضعیت به نظر می رسد که رد "تسامح و مدارا" جزئی از فرهنگ افغانها شده است.

روزنامه در ادامه نوشته که دادستانی کل کشور در پی موضعگیری های خود در قبال انتخابات پارلمانی ۲۷ سنبله سال گذشته، شماری از نامزدهای ناکام را تشویق به اعتراض نسبت به این انتخابات کرد و در نهایت این امر منجر به تشکیل دادگاه ویژه رسیدگی به شکایت های انتخاباتی شد.

نویسنده افغان جرگه به این نظر است که مجلس نمایندگان به همین دلیل در جستجوی "بهانه" برای سلب اعتماد از دادستان کل کشور است. افغان جرگه در ادامه مطلب خود تاکید کرده است که مجلس در این زمینه کار خود را با "احساسات و مخاصمت بی پایه" آغاز نکند.

مطالب مرتبط