تجلیل از روز جهانی المپیک در کابل

حق نشر عکس .

خیابانهای کابل روز یکشنبه (21 حمل) شاهد عبور کاروان بزرگی از ورزشکاران جوان افغان بود که از مقر کمیته ملی المپیک تا میدان بزکشی در شمال کابل و از آنجا تا میله‌گاه بزرگ بند قرغه در غرب این شهر به حرکت در آمده بودند.

هدف از برگزاری این مراسم، تجلیل از روز جهانی المپیک بود.

باور هوتک، رییس فدراسیون ملی زیبایی اندام افغانستان و معاون فدراسیون جنوب آسیا سیر حرکت ورزش در افغانستان را عالی توصیف می کند اما از دولت می خواهد زمین‌های بیشتری را در اختیار کمیته ملی المپیک این کشور قرار دهد.

او می گوید که به رغم وجود نواقص و کمبودها در عرصه ورزش افغانستان، ورزشکاران جوان افغان فرصت های موجود را غنیمت بزرگ می شمارند.

روز المپیک از سال 1948 برای گرامیداشت سالگرد کمیته بین المللی المپیک در 23 ژوئن 1894 بنیان گذاشته شد و همه سال در بسیاری از کشورهای جهان از این روز تجلیل به عمل می آید.

افغانستان برای نخستین بار در سال۱۹۶۸در بازیهای المپیک در مکزیکوسیتی حضور یافت و این حضور در سالهای بعد کماکان تکرار شد.

اما با روی کار آمدن رژیم طالبان در افغانستان، این کشور رسماً از حضور در میادین بین المللی ورزشی محروم گردید.

سپس از سال 2002 به این سو، ورزشکاران افغان شانس حضور دوباره در میادین بین المللی ورزشی را پیدا کردند. هر چند ادامه جنگ و نا امنی تهدید جدی برای رشد و توسعه ورزش در افغانستان به شمار می رود، با این وجود، ورزشکاران افغان در عرصه برخی از ورزشها از جمله کریکت و بعضی دیگر از رشته‌های ورزشی موفقیت های خوبی داشته‌اند.