'سربازان آمریکایی در حمله هواپیمای بدون سرنشین کشته شدند'

سربازان آمریکایی در افغانستان حق نشر عکس Getty

مقام های نظامی آمریکا می گویند، دو سرباز آمریکایی که هفته گذشته در ولایت هلمند در جنوب افغانستان کشته شدند، احتمالا هدف حمله یک هواپیمای بدون سرنشین قرار گرفته اند.

مقام های نظامی آمریکا همچنین گفته اند که تحقیقات در این مورد ادامه دارد، اما اگر این گزارش درست باشد، این نخستین تلفات سربازان آمریکایی بر اثر حمله هواپیماهای بدون سرنشین آمریکایی در افغانستان خواهد بود.

نیروهای آمریکایی عمدتا برای هدف قرار دادن شورشیان، در مناطق مرزی پاکستان از هواپیماهای بدون سرنشین استفاده می کنند.

منتقدان استفاده از هواپیماهای بدون سرنشین می گویند نشانه گیری این هواپیماها معمولا دقیق نیست و در سالهای اخیر صدها غیرنظامی بر اثر اینگونه حملات کشته شده اند.

دو سربازی که هفته گذشته کشته شدند، یکی ٢٦ سال و دیگری ٢٣ سال داشت.

این سربازان برای حمایت از یک واحد نظامی آمریکایی به محل رفته بودند و در نزدیکی ولسوالی سنگین ولایت هلمند مورد حمله شورشیان قرار گرفته بودند.

وزارت دفاع آمریکا هنوز در مورد کشته شدن این سربازان ابراز نظری نکرده و گفته است که در مورد جزئیات این حادثه تحقیق می کنند.

استفاده از نیروی هوایی توسط نیروهای آمریکایی در افغانستان و پاکستان در بیشتر موارد با انتقادهای شدید مواجه بوده است. دولت افغانستان همواره از آمریکا و ناتو خواسته اند حملات هوایی را که در بسیاری موارد عامل اصلی تلفات غیر نظامیان است، متوقف کند و یا دست کم کاهش دهد.

مقام های افغان و پاکستانی می گویند کشته شدن افراد غیر نظامی در حملات هوایی نیروهای غربی بهانه ای خوبی به دست گروه های تندرو می دهد و سبب بسیج نیروهای بیشتر توسط آنها و گسترش مناطق ناامن می شود.

اما مقام های آمریکایی حملات هوایی و استفاده از هواپیماهای بدون سرنشین را برای سرکوب شورشیان و به ویژه هدف قرار دادن فرماندهان و رهبران آنها یک نیاز می دانند.

در سالهای گذشته بیشتر فرماندهان از جمله بیت الله محسود رهبر گروه طالبان پاکستانی بر اثر حملات هواپیماهای بدون سر نشین کشته شده اند.

مطالب مرتبط