روزنامه های کابل: سه شنبه، ۲۳ حمل

روزنامه های چاپ امروز کابل اظهارات اخیر حامد کرزی، رئیس جمهوری افغانستان در باره بستن پیمان استراتژیک با آمریکا را بررسی کرده اند.

آقای کرزی روز دوشنبه، ۲۲ حمل/فروردین در یک نشست خبری اعلام کرد که کار در مورد تهیه پیشنویس سند این پیمان از سوی شورای وزیران پایان یافته و به زودی لویه جرگه ای (مجلس بزرگ سنتی) برای تصویب آن برگزار خواهد شد.

هشت صبح ضمن تاکید بر ضرورت بستن چنین پیمانی، چگونگی طرح شرایط این پیمان در لویه جرگه از سوی حکومت حامد کرزی را زیر سوال برده و نوشته که این شرایط باید از سوی مردم افغانستان تعیین شود. نویسنده انتقاد کرده که آقای کرزی، دولت افغانستان را مساوی حکومت خود می داند.

به باور هشت صبح، آقای کرزی شرایط این پیمان را طوری تنظیم خواهد کرد که "بقا"ی حکومت او را در پی داشته باشد، در حالی به نظر روزنامه، فاصله میان مردم و حکومت او به "آخرین حد خود" رسیده است. نویسنده افزوده شرط برداشتن موانع تقویت نظام، در صلاحیت مردم است و نه کسی دیگر.

روزنامه طرح این موضوع از جانب دولت افغانستان در پیمان استراتژیک با آمریکا را مورد انتقاد قرار داده و نوشته که آمریکا خود نظامیانش را از افغانستان خارج می کند و تهدیدهای امنیتی در افغانستان افزایش یافته است.

هشت صبح در مطلب دیگری از برگزاری لویه جرگه ای غیر از لویه جرگه ای که در قانون اساسی پیشبینی شده به شدت انتقاد کرده و نوشته که "سنت‌گرایی دشمن قانون‌گرایی است" و این مهم نیست که آقای کرزی با شماری از نمایندگان مجلس مشکل دارد، مهم این است که شورای ملی یک نهاد قانونی و رسمی است.

بر اساس تعریف قانون اساسی، اعضای شورای ملی، روسای شوراهای ولایتی و شوراهای ولسوالی ها، لویه جرگه را تشکیل می دهند. اما آقای کرزی گفته که جرگه ای مانند جرگه مشورتی صلح تشکیل خواهد شد و در چنین حالتی اعضای شورای ملی لزوما در آن عضویت نخواهند داشت.

آرمان ملی در سرمقاله خود با عنوان "نباید از لویه جرگه استفاده های ابزاری شود"، نوشته حالا که مشخص شده که برای تصویب پیمان استراتژیک میان افغانستان و آمریکا لویه جرگه برگزار می شود، این احتمال هم مطرح است که ممکن است این جرگه در قانون اساسی هم تغییراتی وارد کند.

روزنامه اما نوشته که این امر جای تردید ندارد که آقای کرزی از خطوط قرمز قانونی بگذرد و به اصول قانونی اساسی کشور توجهی نکند. روزنامه این نگرانی را مطرح کرده که تغییر قانون اساسی کشور ممکن است شرایط جدیدی را در کشور به وجود آورد.

آرمان ملی تاکید کرده که برای برگزاری مجلس بزرگ باید کمیسیونی تشکیل شود که "سر از جیب دولت برون نکرده باشد" و این کمیسیون افرادی را برای عضویت در این مجلس دعوت کند که نمایندگی از مردم کنند و وابستگی خاصی به رئیس جمهوری نداشته باشند.

اراده سخنان آقای کرزی در باره شرایطی پیمان استراتژیک با آمریکا را "شیرین و چرب" خوانده و ابراز شک و تردید کرده که آمریکایی ها این شرایط را بپذیرند. به باور نویسنده، به دلیل ناکارآمدی دپیلماسی دولت افغانستان و برتری آمریکا در همه عرصه ها، در بستن این پیمان منافع افغانستان قربانی خواهد شد.

اراده همچنین نوشته که آمریکا در منطقه به عنوان قدرت برتر هر گاه در نقطه ای منافع خود را ببیند، بدون در نظر گرفتن هیچ گونه سند و موافقتنامه ای راهش را به سوی "شکار" می گشاید، چه رسد به این که در این زمینه با کسی از مجرای دیپلماسی وارد تعامل سیاسی شود.

روزنامه در ادامه نوشته که براساس سند پیمان استراتژیک میان افغانستان و آمریکا، حضور نیروهای آمریکایی در افغانستان برای درازمدت در نظر گرفته خواهد شد و این امر برای ملت و دولت افغانستان مهم است که حدود و مرزهای این حضور در این سند تعیین شود.

روزنامه افغان جرگه با اشاره به نگرانی ها از خروج نظامیان خارجی از افغانستان و احتمال از دست رفتن دستاوردهای ده ساله این کشور و آغاز جنگ های داخلی در رسانه های افغانستان، نوشته که این کشور با حضور این نیروها هم "دستاوردی اساسی" نداشته است.

نویسنده احتمال مداخله کشورهای همسایه در صورت خروج نیروهای بین المللی از افغانستان را هم به نحوی زیر سوال برده و نوشته که آمریکا و پیمان ناتو اگر خواسته باشند که این گونه مداخلات در امور افغانستان را قطع کنند، به وسیله قطع کمک های اقتصادی خود به آنها هم می تواند جلو این همسایگان را بگیرند.

افغان جرگه تاکید کرده که ملت افغانستان نباید "اتکال به خدا" را از دست بدهد و منتظر کمک آمریکا و ناتو باشد. روزنامه نگرانی ها از خروج نیروهای خارجی و مداخلات همسایگان را شبیه ترساندن کودکان دانسته و نوشته که این نگرانی ها نشانه "ضعف اراده و عدم ایمان قوی" است.

روزنامه دولتی انیس نوشته تا زمانی که نیروهای خارجی در افغانستان تروریست ها را در مراکز اصلی شان در بیرون از مرزهای افغانستان نشانه نگیرند، نباید امیدی به نابودی آنها داشت.

این روزنامه با اشاره به اظهارات آقای کرزی در مورد کشته شدن پنج تن در ولایت شمالی سرپل که گفته شده غیرنظامی بوده اند، نوشته که کشتار غیرنظامیان در افغانستان حالا موضوع اخبار هر روزه رسانه ها شده است.

به نوشته انیس، دولت افغانستان در واکنش به تلفات غیرنظامیان آن را محکوم می کند و نیروهای بین المللی هم عذرخواهی می کنند. انیس تاکید کرده که نیروهای بین المللی باید به مراکز اصلی تروریسم در بیرون از مرزهای افغانستان توجه کنند.

مطالب مرتبط