'بحران افغانستان با خطر فراموشی روبرو است'

دیوید میلیبند، وزیر خارجه سابق بریتانیا حق نشر عکس
Image caption آقای میلیبند به "اهمیت درک شرایط موجود" در افغانستان تاکید کرد

دیوید میلیبند، وزیر خارجه سابق بریتانیا هشدار داده است که به دلیل افزایش توجه به حوادث لیبی و آسیای میانه، بحران موجود در افغانستان با خطر فراموشی روبروست.

آقای میلیبند به بی بی سی گفت که جلب توجه حوادث آسیای میانه و شمال آفریقا موضوع غیرقابل پیش بینی نبوده است، اما او گفت که "بسیار مهم است تا اهمیت شرایط موجود در افغانستان را درک کنیم."

او همچنین گفت که برای یافتن راه حل سیاسی قبل از خروج سربازان آمریکایی و بریتانیایی از افغانستان، به تلاشهای بیشتری نیاز است.

آقای میلیبند خواستار مذاکره با طالبان برای پایان دادن به خشونتهای جاری در افغانستان شد.

او گفت: "عملیات نظامی (در افغانستان) جریان دارد، اما بدون یک چارچوب سیاسی، بدون راه حل سیاسی، به زمانبندی (خروج نظامی) به سال ٢٠١٤ نزدیک می شویم، بدون اینکه نقطه پایان معلوم باشد؛ این خطرناک است."

سران ناتو برای پایان حضور نظامی در افغانستان زمانبندی کرده اند و براساس این تصمیم گیری، تمامی مسئولیت های امنیتی افغانستان تا پایان سال ٢٠١٤ به نیروهای افغان سپرده می شود.

آقای میلیبند پیشنهاد کرد که برای گفتگو با تمامی جناح های درگیر، به شمول طالبان و سایر گروهای افغان، و نیز برای گفتگو با کشورهای همسایه به شمول پاکستان، نیاز است تا یک میانجی از سوی سازمان ملل متحد معرفی شود. آقای میلیبند هدف از این کار را ایجاد یک راه حل سیاسی برای بحران موجود در افغانستان خواند.

او گفت: "حقیقت این است که طالبان می خواهند موضع قدرتهای غرب را بدانند و تا زمانی که این قدرتها به رهبری آمریکا و بریتانیا، موضع ما را در مورد حضور نظامیان خارجی و راه حل های سیاسی در افغانستان مشخص نکنند، نمی توانیم واقعا یک روند واقعی و جدی سیاسی را بوجود بیاوریم."

آقای میلیبند خواستار اقدامات فوری در این زمینه شد و هشدار داد که هر اندازه سال ٢٠١٤ نزدیک تر می شود، قدرت غرب در افغانستان رو به کاهش می نهد.

آقای میلیبند قرار است به آمریکا رفته و در انستتیوی تکنولوژی ماساچوست در مورد نیاز به راه حل سیاسی برای افغانستان سخنرانی کند.

بریجیت کندال، خبرنگار امور دپلماتیک بی بی سی که بخشهای از سخنرانی آقای میلیبند را دیده می گوید، او در این سخنرانی تاکید خواهد کرد و پیش از آنکه دیر شود، باید با طالبان مذاکره شده و اقداماتی از جمله رهایی زندانیان و متوقف کردن عملیات نظامی شبانه روی دست گرفته شود تا افراد این گروه حاضر به مذاکره شوند.

این اقدامات، با این پیش شرط صورت خواهد گرفت که طالبان تضمین کنند که افغانستان بار دیگر به پناهگاهی برای القاعده تبدیل نخواهد شد.

مطالب مرتبط