آیا روابط استراتژیک افغانستان با آمریکا ممکن است؟ چگونه

حامد کرزی، رئیس جمهوری افغانستان می گوید مسئله روابط استراتژیک افغانستان با آمریکا را ظرف دو الی سه ماه دیگر در یک لویه جرگه (گردهمایی افغانها) در کابل مطرح خواهد کرد.

ما این مساله را حالا با شما مطرح می کنیم.

او همچنین گفت که حکومت افغانستان شرایط و پیشنهادهای خود را در زمینه امضای "سند استراتژیک" با آمریکا نهایی کرده و بزودی آن را با دولت آمریکا در میان خواهد گذاشت.

ولی شرایط و پیشنهادات امریکایی ها چه خواهد بود، شما چه فکر می کنید؟

از مسایل مورد بحث در امضای این سند، تاکید آمریکا به ایجاد پایگاه های دائمی در افغانستان بوده است اما آقای کرزی در کنفرانس خبری خود در کابل گفت که برای امضای این سند، آمریکا باید "پیش شرط های" افغانستان را بپذیرد.

او گفت: "آمریکا اگر با افغانستان روابط استراتژیک می خواهد، باید شرایط ما را بپذیرد. راه دیگری وجود ندارد."

آقای کرزی افزود: "این شرایط، تغییر روش آنها (آمریکا) در افغانستان است. تغییر روش در تمامی عرصه های نظامی و غیرنظامی. تغییر چگونگی کمک به افغانستان و برداشتن موانعی که سر راه تقویت دولت افغانستان قرار دارد... اما در امضای این سند، منافع آمریکا را که در تضاد با منافع افغانستان نباشد نیز قبول خواهیم کرد."

به نطر شما روابط استراتیژیک یعنی چی؟

اگر شما به جای آقای کرزی می بودید، چه پیش شرط هایی می داشتید؟

آیا افغانستان در مجموع در موقعیتی هست که پیش شرط داشته باشد؟

نظر و سوال تان را در برنامه صدای شما این هفته ، شام پنچشنبه در برنامه شامگاهی ما با دیگران در میان بگذارید

راهای تماس با ما این است:

تماس تلفونی:

٠٠٤٤٢٠٧٨٣٦٠٣٣١

پیامک یا (اس ام اس):

00447786208888

ایمل:dari@bbc.co.uk