روزنامه های کابل: یکشنبه 28 حمل

سفر نخست وزیر پاکستان به کابل و بیم و امیدها در مورد همکاری میان افغانستان و پاکستان در "مصالحه" با طالبان، از مسایل مورد بررسی در روزنامه های چاپ امروز کابل است.

روزنامه هشت صبح از تصمیم افغانستان و پاکستان به ایجاد کمیسیون دیگری برای مصالحه با طالبان انتقاد کرده و پرسیده که ایجاد این همه کمیسیون آیا صلحی را به ارمغان خواهد آورد؟

این روزنامه نوشته که یوسف رضا گیلانی، نخست وزیر پاکستان در سفر اخیرش به کابل، هر گونه اتهام علیه پاکستان به آموزش و تجهیز شورشیان را تکذیب کرد و در علاوه بر این، دستگاه استخبارات پاکستان که به نوشته روزنامه، متهم اصلی به حمایت از طالبان است، مسئولیت نظارت بر کار کمیسیون مصالحه با طالبان را برعهده گرفت.

هشت صبح این اقدامات را در تضاد با هم خوانده و نسبت به اینکه این اقدامات نتیجه ای مثبتی در پی داشته باشد، ابراز تردید کرده است.

نویسنده ادامه داده که در عین زمانی که آقایان کرزی و گیلانی از "برادری" با طالبان سخن می زدند، این گروه در یک عملیات انتحاری در افغانستان چندین نفر از سربازان ارتش را از پا درآورد.

روزنامه افغانستان نیز به تلاشهای صلح با گروه طالبان پرداخته و نوشته که "عدم شفافیت" برنامه ها برای مذاکره و مصالحه با طالبان، شک و تردیدهای زیادی را نسبت به این برنامه ایجاد کرده است.

نویسنده این روزنامه نوشته که برنامه دولت افغانستان برای مصالحه با طالبان یک "برنامه ملی" نیست و از این رو، موفقیت آن را نیز نمی توان تضمین کرد.

روزنامه افغانستان به این باور است که مصالحه با طالبان، از پروژه های بیرونی است که دولت افغانستان بدون گرفتن رای مردم افغانستان، به آن تن داده است.

روزنامه دولتی انیس اما از برنامه های دولت افغانستان در زمینه تامین صلح دفاع کرده و نوشته که دیپلماسی افغانستان و تلاش برای روابط دوستانه با کشورهای همسایه که می تواند به تامین صلح در افغانستان بی انجامد، "نتایج ملموسی داشته است."

این روزنامه افزوده که روابط افغانستان با پاکستان بهبود یافته و این مسئله می تواند نقطه مثبتی در تلاشهای افغانستان به ایجاد صلح و ثبات دائمی در این کشور تلقی شود.

ولی روزنامه سرنوشت نسبت به نیت پاکستان در همکاری صادقانه با افغانستان ابراز تردید کرده و در عنوان سرمقاله خود نوشته است: "آیا پاکستان واقعا همکاری خواهد کرد؟"

این روزنامه نوشته که دولت پاکستان به دلیل منافع خود، هرگز به فکر ثبات در افغانستان نبوده است و این مسئله، تصویر بدی از پاکستان در افکار عامه افغانستان ترسیم کرده است.

روزنامه آرمان ملی نیز نوشته است که تصمیم های دولت های افغانستان و پاکستان، در تضاد با منافع مردم افغانستان است.

این روزنامه ادعا کرده است که دولت های دو کشور، برای برتری دادن به طالبان وارد معامله ای شده اند تا از طالبان به عنوان مهره جدیدی در رویارویی با آمریکا استفاده کنند.

نویسنده آرمان ملی افزوده که این گمانه زنی پس از آن تقویت می شود که روابط حکومت های افغانستان و پاکستان اخیرا با آمریکا تیره شده است.