روزنامه های کابل: دوشنبه، ۵ ثور

روزنامه های چاپ امروز کابل بیشتر به بررسی موضوع نفوذ شورشیان به نهادهای امنیتی افغانستان پرداخته اند.

روزنامه دولتی انیس بررسی حمله یک مهاجم انتحاری به مقر وزارت دفاع افغانستان در جلسه شورای امنیت ملی با حضور حامد کرزی، رئیس جمهوری را در مطلب اصلی صفحه نخست خود گزارش کرده است.

به نوشته انیس، عبدالرحیم وردک وزیر دفاع و رحمت الله نبیل رئیس اداره امنیت ملی از "نفوذ یک تروریست مسلح به داخل وزارت دفاع" به شورای امنیت ملی گزارش داده اند و این شورا دستور تحقیقات بیشتر در این زمینه را صادر کرده است.

هشت صبح با اشاره به تشکیل "پلیس محلی" در افغانستان در پاسخ به این پرسش که آیا طالبان از نفوذ در درون نهادهای این گونه پلیس عاجز خواهند بود، نوشته که نفرات پلیس محلی به دلیل ضعف انگیزه، "به آسانی تطمیع" خواهند شد و مورد استفاده قرار خواهند گرفت.

روز یکشنبه، ۴ ثور/اردیبهشت وزارت داخله/کشور افغانستان اعلام کرد که تعداد نفرات پلیس محلی افغانستان به هفت هزار نفر رسیده و آنها برای تامین امنیت در سطح محلی به نیروهای امنیتی کمک خواهند کرد.

نویسنده افزوده که نفرات پلیس محلی دوره آموزشی کوتاه دارند و این آموزشها هم بیشتر جنبه فنی دارد و از سوی دیگر حقوق کافی هم نمی گیرند. به باور هشت صبح، آنها جز گرفتن حقوق که آن هم در سطح پائینی قرار دارد، دیگر انگیزه ای ندارند.

روزنامه همچنین نوشته که روند استخدام نفرات پلیس محلی هم در حدی موثر و مورد اطمینان نیست که بتواند مانع نفوذ "دشمن" در میان آنها شود. نویسنده افزوده چنانچه در برابر در برابر نفوذ شورشیان به ارتش و پلیس "هفت خوانی" وجود ندارد، در برابر نفوذ آنها به پلیس محلی هم وجود نخواهد داشت.

روزنامه افغانستان نوشته که دولت افغانستان در مقابله با طالبان دچار "سردرگمی" شده و این امر بیشتر ناشی از "ضعف" نیروهای نظامی و امنیتی کشور است. به باور نویسنده، دولت در طول سالهای گذشته با سردرگمی ها، برنامگی ها، عدم هماهنگی در جبهه جنگ با طالبان و نداشتن سیاست شفاف مواجه بوده است.

سرمقاله نویس روزنامه افغانستان افزوده که همه توانایی و نیروی دولت و جناح های سیاسی صرف "مبارزه بی قاعده و نا معقول سیاسی" شده است که روند آشتی با مخالفان هم با گذشت سالها در همان جایی که بود هست و به جز "امتیازاتی که دولت به مخالفان داده"، دیگر نتیجه ای نداشته است. نویسنده در ادامه تاکید کرده که برای غلبه بر بحران کنونی کشور باید دولت در قبال عوامل ناامنی و طالبان سیاست شفافی را طرح و اجرا کند و با هماهنگی با نیروهای بین المللی، فرصت بیشتری به طالبان ندهد.

آرمان ملی از آنچه که "بی نظمی" در نهادهای ارتش و پلیس افغانستان خوانده به شدت انتقاد کرده و نوشته است که این امر باعث شده که تروریست ها از اونیفورم و کارت شناسایی آنها در بمبگذاری های انتحاری استفاده کنند.

به نظر نویسنده، نفرات ارتش و پلیس افغانستان آموزش لازم برای استفاده از اونیفورم و رعایت نظم در نهادهای مربوط و همچنین در میان جامعه ندیده و این چیزی است که به نوشته روزنامه حتی در وضعیت ظاهری نفرات ارتش و پلیس در خیابانهای شهر کابل هم دیده می شود.

آرمان ملی تاکید کرده است که باید با بازگشت نظم گذشته در ارتش و پلیس اعتماد، مردم به نیروهای امنیتی کشور اعاده شود و امکان نفوذ "دشمن" به درون نهادهای امنیتی هم به حد اقل کاهش داده شود.

روزنامه دنیا با اشاره به افزایش حملات تروریستی در افغانستان و با تاکید بر این که ریشه های تروریسم در خارج از افغانستان است، نوشته تا زمانی که این ریشه در خارج از مرزهای افغانستان خشک نشده، مبارزه با تروریسم در داخل این کشور به موفقیت نمی رسد.

نویسنده تاکید کرده است که نیروهای خارجی در افغانستان به جای این که توانایی فکری و فیزیکی خود را در جنگ با تروریسم در روستاهای این کشور صرف کنند، باید با همکاران استراتژیک خود در منطقه و همسایگان افغانستان، رد تروریسم را در خارج از این کشور جستجو کنند.

دنیا تاکید کرده که نه مردم افغانستان تروریستند و نه سرزمین شان محل پرورش تروریسم است. نویسنده افزوده که این "دستان توطئه گر دشمنان در کمین نشسته" افغانستان هستند که نمی خواهند افغانستان به عنوان کشوری باثبات در کنار آنها وجود باشد و مردم آن در سایه حاکمیت ملی خود زندگی کنند.

روزنامه افغان جرگه هم در مطلب مشابهی نوشته که افغانستان آماج همه جانبه همسایگان خود قرار گرفته و افزوده است که دولت افغانستان نباید از این امر به عنوان "بهانه همیشگی" برای پوشاندن کاستی ها در کارهای خود استفاده کند.

به نظر این روزنامه، تهاجم همسایگان افغانستان همه زمینه های "نظامی، سیاسی، فرهنگی و بالاخره اقتصادی" را در بر می گیرد. این در حالی است که به تعبیر نویسنده، این کشور سی و چند سال جنگ را پشت سر گذاشته و هنوز هم از چنگال خونین جنگ رهایی نیافته است.

افغان جرگه نوشته که از لحاظ اقتصادی افغانستان به کشوری کاملا مصرفی تبدیل شده و حالا مشغول مصرف کالاهای تولیدی همسایگان خود است. به نظر نویسنده، در این زمینه هیچ اداره دولتی افغانستان حاضر به اعتراف به کاستی ها نیست و مقامها همه در تلاش انکار یا توجیه این کاستی ها هستند.

روزنامه در ادامه پرسیده که ما هم برای تقویت اقتصاد خود مسئولیتی داریم یا نه و تا چه وقتی باید به دستهای خارجی ها نگاه کنیم. افغان جرگه تاکید کرده است که بسیاری از بهانه های دولت در این مورد قابل توجیه نیست و باید تلاش کند که کشور به سوی خودکفایی برود تا از مصرف کالاهای تولید دیگران نجات یابد.

مطالب مرتبط