طالبان:فراری دادن زندانیان حاصل یک برنامه پنج ماهه بود

زندان قندهار حق نشر عکس BBC World Service
Image caption سخنگوی طالبان می گوید در مجموع ٥٤١ تن از طالبان از زندان سرپوزه در قندهار فرار کردند

ذبیح الله مجاهد سخنگوی طالبان می گوید برنامه فراری دادن زندانیان طالبان از زندان قندهار، یک "برنامه پیچیده بود که پنج ماه طول کشید و سرانجام با موفقیت عملی شد".

به گفته آقای مجاهد، طالبان از پنج ماه قبل با برنامه دقیق، شماری از اعضای خود را در محلی که ٣٦٠ متر با زندان فاصله داشت و محل متروکی در جنوب زندان بود، جابجا کردند. آنها ابتدا یک زندگی عادی را در آنجا شروع کردند تا بعدا بتوانند برنامه کندن تونل به درون زندان را عملی کنند.

سخنگوی طالبان در گفت و گو با بی بی سی گفت که آنها مقدار زیادی خاکی را که در نتیجه کندن این تونل جمع شده بود بار کامیونها کرده و در شهر می فروختند. او همچنین گفت که اجرای این طرح باید بسیار با دقت عملی می شد تا تونل سرانجام از درون یکی از اتاقهایی سر در آرد. به این منظور گاهی ضرورت بود که افراد متخصص به آنجا بروند و اجرای طرح را نظارت و بررسی کنند.

ذبیح الله مجاهد مدعی است که متخصصان این طرح از نفرات طالبان بوده است و طالبان حالا در میان خود چنین افراد متخصصی دارد.

سخنگوی طالبان هرنوع همکاری زندانبانها و مقام های دولتی در اجرای این طرح را رد می کند، آقای مجاهد گفت که طالبان، گروهی از بمبگذاران انتحاری و افراد مسلح خود را نیز در محلات نزدیک زندان جابجا کرده بودند که اگر چنانچه زندانبانان متوجه فرار طالبان شوند و بخواهند از آن جلوگیری کنند، این گروه به زندان حمله کرده و زندانبانان را به خود مشغول کنند.

اما او می گوید طرح به گونه ای انجام شد که زندانبانان دولت، حتی یک ساعت بعد از پایان این عملیات که آقای مجاهد آن را "عملیات نجات" می خواند، نیز متوجه فرار طالبان نشده بودند.

ذبیح الله مجاهد همچنین ادعا کرد که خبر فرار طالبان از زندان را نخست خود او به رسانه ها داده است و مقام های دولتی از طریق رسانه ها از ماجرا مطلع شده اند.

سخنگوی طالبان می گوید ٥٤١ نفر از طالبان توانستند با استفاده از این تونل فرار کنند اما به گفته او از این میان تنها سه تن از طالبان در زندان از برنامه مطلع بودند و بقیه فقط شب فرار مطلع شدند.

آنگونه که آقای مجاهد می گوید، فرار طالبان ساعت یازده شب شروع شده و ساعت سه بامداد به پایان رسیده است.

ذبیح الله مجاهد می گوید تونل طوری کنده شده بود که آدمها بدون آنکه قامت خم کنند به راحتی بتوانند از آن عبور کنند زیرا به گفته ذبیح الله مجاهد عده ای از زندانیان آنها مریض بودند، مجروح بودند و یا هم کهنسال بودند و تونل طوری کنده شده بود که همه آنها بتوانند به راحتی از آن عبور کنند.

مطالب مرتبط