مرگ بن لادن برای افغانها امیدوار کننده است یانگران کننده؟

پس ازاعلام خبر کشته شدن اسامه بن لادن رهبر شبکه القاعده در نزدیک پایتخت پاکستان، اثرات این رویداد بر جنگ علیه تروریسم در افغانستان ، منطقه و جهان در کانون توجه قرار گرفت.

برخی از رسانه ها و تحلیلگران درارتباط به پیامد های مرگ رهبر القاعده بر جنگ علیه تروریسم در افغانستان از امکان تغییر ستراتژی امریکا در مورد این کشور سخن گفتند.

در غرب عده ای گفتند که خروج نیرو های خارجی از افغانستان باید سریعتر انجام گیرد.

ایران این سوال را مطرح کرد که آیا پس از کشته شدن بن لادن نیازی به حضور امریکادر افغانستان است؟

در طرف دیگر شماری از گروه های سیاسی و مردم در در داخل افغانستان گفته اند که با مرگ رهبر القاعده، جنگ علیه تروریسم پایان نیافته است وباید ادامه یابد.

دبیر کل ناتواز کشته شدن اسامه بن لادن استقبال کرد اما گفت ماموریت ناتو در افغانستان ادامه خواهد یافت.

سفیر آمریکا در افغانستان گفت که جنگ با تروریسم و کمک به مردم افغانستان ادامه خواهد یافت.

شما چه نظری دارید؟ آیا پس از کشته شدن رهبر القاعده جنگ با تروریسم در افغانستان پایان یافته است یا نه؟

آیا هنوز نیازی به ادامه ماموریت ناتو و ائتلاف بین المللی درین کشورهست یا نیست؟

منتظرتان هستیم تا از شما در این باره بشنویم و سوالات شما را با تحلیلگران مسایل سیاسی افغانستان و منطقه در میان بگذاریم.

نظرات و سوالات خود را به آدرس زیر به ما ایمیل کنید:

dari@bbc.co.uk