رئیس زندان قندهار به خاطر فرار زندانیان بازداشت شد

ژنرال غلام دستگیر
Image caption هنوز اتهام مشخصی علیه مقامات زندان قندهار وارد نشده است

به دنبال فرار حدود پانصد نفر از زندان قندهار در جنوب افغانستان، رئیس این زندان بازداشت شده است.

گزارش شده است که ژنرال غلام دستگیر، رئیس زندان "سرپوسه"، معاون او و چند نفر از نگهبانان، در ارتباط با قضیه فرار زندانیان که بسیاری از آنها افراد وابسته به گروه طالبان بودند، مورد بازجویی قرار گرفته اند.

وزیر عدلیه (دادگستری) افغانستان روز گذشته گفت که افرادی در درون زندان، با زندانیان فراری همکاری کرده اند.

بازجویی از مقامات زندان قندهار توسط یک هیات دولتی صورت گرفت که در آن نمایندگانی از وزارت دفاع، وزارت عدلیه و اداره امنیت ملی عضویت داشتند.

مقامات دولتی گفته اند که قرار است این افراد از قندهار به کابل منتقل شوند هر چند هنوز اتهام مشخصی علیه این افراد مطرح نشده است.

زندانیان از طریق یک تونل به طول سیصد و شصت متر که به خانه ای در بیرون از زندان منتهی می شد، فرار کردند.

حبیب الله غالب، وزیر عدلیه افغانستان گفت: "فرار دسته جمعی زندانیان از تونل، نشان می دهد که با آنها از داخل زندان همکاری شده است."

او گفت که اگر این همکاری وجود نداشت، زندانیان نمی توانستند همگی به اتاقی که در آن تونل حفر شده بود، دسترسی پیدا کنند و یا "کاروان بزرگ" خودروهایی که برای انتقال زندانیان در بیرون از زندان مورد استفاده قرار گرفت از دید پنهان بماند.

وزیر عدلیه افغانستان همچنین از نیروهای آمریکایی و کانادایی که مسئول تقویت تدابیر امنیتی در این زندان بودند، انتقاد کرد و گفت چگونه این نیروها متوجه حفر چنین تونلی در حوالی زندان نشدند؟

آقای غالب همچنین گفت خانه ای که یک سر تونل از آن بیرون آمد، حدود ده هفته قبل مورد بازرسی قرار گرفته بود، ولی هیچ گزارشی در این مورد به آنها داده نشد.

یک سخنگوی طالبان گفت که حفر این تونل در جریان یک برنامه پنچ ماهه صورت گرفت.

ذبیح الله مجاهد به بی بی سی گفت که شماری از اعضای گروه طالبان خود را در محلی که ٣٦٠ متر با زندان فاصله داشت و محل متروکی در جنوب زندان بود، جابجا کردند.

به گفته وی، این افراد ابتدا یک زندگی عادی را در آنجا شروع کردند تا بعدا بتوانند برنامه کندن تونل به درون زندان را عملی سازند.

مطالب مرتبط