چگونه می شود برای محصولات زراعتی افغانستان بازاریابی کرد؟

حکومت افغانستان به منظور بازاریابی برای محصولات دهقانان افغان، رشته نشست های را با هدف هماهنگی وایجاد تفاهم میان کشاورزان وتجار، آغاز کرده است.

روزچهارشنبه، نخستین نشست مشترک تجار و دهقانان افغان با شرکت تاجران خارجی در کابل برگزارشد و قرار است درآیندۀ نزدیک اجلاس مشابهی در ولایات دیگر افغانستان، از جمله قندهار، پکتیا و بلخ نیز راه اندازی شود.

افغانستان، کشوری است زراعتی که 80 درصد مردم آن به نحوی به آن وابسته اند. اما بسیاری از محصولات زراعتی افغانستان به دلایل مختلف ازجمله نبود بازار، ضایع می شود و یا هم عاید چندانی نصیب کشاورزان نمی کند، چیزی که به باورکارشناسان موجب شده دهقانان سرخورده شوند و در مواردی دست به کشت خشخاش و یا هم ترک پیشه بزنند.

حکومت افغانستان می گوید، هدف از برگزاری چنین نشست ها، درکنار جستجوی بازار برای محصولات دهقانان افغان، تلاش برای ایجاد تفاهم و هماهنگی میان آنها و صادر کنندگان است.

اما چالشهای اصلی در برابر بازار یابی برای محصولات زراعتی افغانستان کدام ها اند؟

چه کارهای تاحالا دراین زمینه ازسوی حکومت افغانستان و جامعه جهانی صورت گرفته است؟

به نظرشما، آیا آنچه تاحالا دراین زمینه انجام شده کافی بوده است؟

پیشنهاد شما برای افزایش صادرات محصولات زراعتی افغانستان چیست؟

برای طرح نظرات وسوالات تان در برنامه صدای شما، می توانید شام پنجشنبه به شماره 00442078360331 زنگ بزنید، به شماره 0044778620888 پیامک ( اس ام اس) بفرستید، ویا هم به آدرسdari@bbc.co.uk به ما ایمل بزنید.

همچنین اگرمایل هستید ما به شما زنگ بزنیم، لطفا شماره تلفن خود را ازطریق پیامک کوتاه و یا هم ایمل به ما بفرستید.