کشمکش افغانستان و سفارتخانه ها بر سر مالیات کارمندان

پول افغانستان حق نشر عکس Getty
Image caption بزرگترین منبع درآمد افغانستان گمرکات و مالیات بر حقوق کارمندان است

وزارت مالیه (دارایی) افغانستان به بی بی سی گفته است که کارمندان افغان بیشتر سفارتخانه های خارجی در کابل، از حقوق خود به دولت افغانستان مالیات نمی پردازند.

محاسبات حکومت افغانستان نشان می دهد که اگر این کارمندان مالیات حقوق خود را بپردازند، سالانه میلیونها دلار به بودجه دولت واریز خواهد شد.

مسئولان وزارت مالیه افغانستان می گویند که رهبری سفارتخانه های خارجی در کابل، در این زمینه با دولت افغانستان همکاری نکرده اند.

این انتقاد در حالی مطرح می شود که جامعه جهانی بارها تاکید کرده است که حکومت افغانستان را در زمینه بهبود سیستم مالی و جمع آوری مالیات کمک می کند.

با این حال، مسئولان سفارتخانه های خارجی در کابل به بی بی سی گفته اند که آنها مالیات حقوق کارمندان افغانشان را به دولت افغانستان پرداخته اند، اما وزارت مالیه این گزارش را کاملا تکذیب می کند.

بزرگترین منبع درآمد

تعداد دقیق کارمندان افغان سفارتخانه های خارجی در کابل معلوم نیست، اما مقامات افغان تخمین می زنند که تعداد این کارمندان به هزاران نفر می رسد.

وزارت مالیه افغانستان در حال حاضر سالانه بیش از صد میلیون دلار از راه اخذ مالیات برحقوق کارمندان نهادهای دولتی و غیردولتی درآمد دارد.

براساس قانون مالیات افغانستان، دو درصد مالیه(مالیات) بر حقوق بالاتر از پنج هزار افغانی و ده درصد مالیه بر حقوق بیش از از دوازده هزار و پانصد افغانی وضع می شود.

در صورتیکه حقوق ماهانه یک کارمند از صد هزار افغانی تجاوز کند، مالیه بر درآمد بیست در صد می شود.

در حال حاضر بخش اعظم بودجه افغانستان متکی به کمک های خارجی است و این کشور تنها قادر به تامین بخشی از بودجه عادی خود است.

بزرگترین منبع درآمد افغانستان از عوارض و درآمدهای گمرکی و مالیات بر حقوق کارمندان به دست می آید.

واکنش سفارتخانه ها

بی بی سی انتقاد وزارت مالیه افغانستان را با چندین سفارتخانه در کابل در میان گذاشت. از جمله، سفارت بریتانیا در کابل گفت که تمامی کارمندان افغان این سفارت و اداره بین المللی توسعه بریتانیا، مالیات حقوق شان را به دولت افغانستان می پردازند.

سفارت آلمان در کابل نیز گفت که از قوانین افغانستان پیروی می کنند.

بصیر احمد، مسئول بخش اداری سفارت آلمان در کابل گفت که مالیات بر حقوق کارمندان این سفارت به شکل ماهوار به حساب بانکی وزارت مالیه واریز می شود.

اما وزارت مالیه افغانستان می گوید، آنها هیچ سندی در اختیار ندارند که نشان بدهد سفارت های بریتانیا و آلمان مالیات حقوق کارمندان خود را پرداخته اند.

احمد شاه زمان زی، رئیس بخش درآمدها در وزارت مالیه افغانستان به بی بی سی گفت: "اگر (سفارتخانه های بریتانیا و آلمان مالیات کارمندان افغان خود را) پرداخته اند، لطفا اسناد آن را برای ما بفرستند. هیچ اسنادی در این مورد وجود ندارد."

آقای زمان زی افزود:"ما در سفارت آمریکا براساس اطلاعات موجود، هزار و دوصد کارمند افغان داریم که تا امروز از هیچ کدام از آنها مالیه نگرفته ایم."

یکی دیگر از سفارتخانه های که با ادعای عدم پرداخت مالیات روبروست، سفارت کاناداست.

مسئول بخش رسانه های سفارت کانادا در کابل از ارائه جزئیات در این مورد خودداری کرد، اما یکی از کارمندان این سفارتخانه که خواست نامش افشا نشود، به بی بی سی گفت که "هیچ کسی دوست ندارد بخشی از پول خود را به عنوان مالیه پرداخت کند."

به گفته این کارمند، شمار کارمندان افغان سفارت کانادا به بیش از پنجاه نفر می رسد و حد اوسط حقوق آنان هزار دلار در ماه است.

بر اساس پیمان های بین المللی، سفارتخانه ها مکلف به جمع آوری مالیات کارمندان خود برای کشور میزبان نیستند.

اما وزارت مالیه افغانستان از این ادارات دیپلماتیک می خواهد حداقل کارمندان خود را به وزارت مالیه افغانستان معرفی کنند و در مورد حقوق ماهوار این کارمندان به وزارت مالیه افغانستان اطلاع دهند. تا آنها بتوانند مالیات بر درآمد را از این افراد بگیرند.

مطالب مرتبط