روزنامه های کابل: دوشنبه، ۲ جوزا

حملات اخیر طالبان در کابل، قندهار و خوست، بحث اصلی روزنامه های چاپ امروز کابل است.

روزنامه ماندگار در سرمقاله خود عملیات انتحاری طالبان در بیمارستان نظامی کابل را محکوم کرده و همزمان، از سیاست های رئیس جمهور کرزی در مورد طالبان انتقاد کرده است.

این روزنامه نوشته که آقای کرزی، طالبان را همواره "برادران ناراضی" خطاب کرده است و این مسئله، به نوشته روزنامه، توانایی طالبان را بالا برده و برعکس، از انگیزه نیروهای امنیتی افغانستان برای رویارویی با این گروه کاسته است.

ماندگار افزوده که آقای کرزی و همکاران او، در گذشته حتی تلاش کرده اند بار مسئولیت حملات مرگبار طالبان را از شانه های این گروه بردارند.

اما نویسنده به این باور است که آقای کرزی به جای این گونه موضعگیری، باید جواب بدهد که طالبان چگونه قادر هستند به مهم ترین مراکز دولتی این کشور در حساس ترین موقعیت ها حمله کنند.

روزنامه هشت صبح اما حملات اخیر گروه طالبان را "دستپاچگی" این گروه پس از کشته شدن اسامه بن لادن، رهبر شبکه القاعده تعبیر کرده است.

این روزنامه نوشته که پس از کشته شدن بن لادن، طالبان می ترسند که رهبران این گروه نیز هدف قرار گیرد و از این رو، "با حملات کور می خواهند به خود امید کاذب بدهند."

هشت صبح نوشته که طالبان در هفته های اخیر، یک بیمارستان را در کابل هدف قرار دادند، در قندهار، از مکاتب و هتلها به عنوان سنگر استفاده کردند و در خوست نیز، به ریاست ترافیک حمله کردند.

نویسنده باور دارد که حمله طالبان به چنین اهداف، "چهره غیرمردمی" آنها را برملا کرده و باعث ایجاد نفرت در میان مردم نسبت به آنها شده است.

روزنامه افغانستان اما نسبت به حملات اخیر طالبان ابراز نگرانی کرده و نوشته که این حملات "آسیب پذیری" نیروهای امنیتی افغانستان را نشان می دهد.

این روزنامه نوشته که طالبان اخیرا نشان داده اند که قدرت حمله به اهداف مشخصی را دارند و علاوه بر این، در چندین مورد تظاهرات مردمی را در مناطق مختلف افغانستان به خشونت کشیده اند.

روزنامه افغانستان افزوده که دولت و مقامات افغان به جای اینکه به فکر ایجاد سیستم منظم امنیتی در افغانستان می بودند، در پی طرح ریزی برنامه های "بلندپروازانه" چون انتقال مسئولیت های امنیتی به نیروهای افغان بوده اند.

نویسنده باور دارد که اگر به جای برنامه ریزی برای انتقال مسئولیت های امنیتی، مقامات افغان بیشتر روی این فکر می کردند که چگونه امکان دارد نفوذ طالبان در صفوف نیروهای امنیتی کاهش داده شود، اوضاع در افغانستان بهتر از این می بود.

روزنامه آرمان ملی، مسئولیت پذیری مقامات امنیتی در برابر حملات اخیر طالبان را زیر سوال برده و نوشته که در هر کشور قانونمدار، اگر به این پیمانه حملات صورت گیرد، مقامات امنیتی یا برکنار می شوند و یا هم استعفا می دهند.

این روزنامه نوشته که حملات طالبان در حساس ترین مراکز دولتی و امنیتی در کابل و ولایات، این را می رساند که طالبان در میان نیروهای امنیتی نفوذ کرده اند و این مسئله، به نوشته روزنامه، وظیفه دولت افغانستان است تا آن را با جدیت بررسی کند.

روزنامه اراده نوشته است که سران قومی در افغانستان در سالهای اخیر به شدت هدف قرار گرفته اند.

این روزنامه نوشته که سران قومی در ساختارهای اجتماعی افغانستان نقش تعیین کننده ای را در متحد ساختن مردم بازی می کنند و از این رو، هدف قرار گرفتن این افراد به باور نویسنده، نگران کننده است.

اراده نوشته که باید عوامل کشتن سران قومی در افغانستان بررسی شود.