پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

اطلاع نیروهای امنیتی از طرح حمله به مقر والی تخار

والی تخار در شمال افغانستان به بی بی سی گفته نیروهای امنیتی از طرح حمله به مقر والی اطلاع داشتند اما نتوانستند جلوی آن را بگیرند. در این حمله انتحاری عصر دیروز، فرمانده کل نیروهای پلیس شمال کشور، فرمانده پلیس ولایت تخار و شماری از نیروهای امنیتی افغان و خارجی کشته شدند. والی این ولایت و یک ژنرال ارشد ناتو هم در این حمله زخمی شدند.

ندا کارگر از کابل گزارش می‌دهد