پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

هشدار کرزی به نیروهای خارجی در افغانستان

حامد کرزی رئیس جمهوری افغانستان هشدار داد که ادامه کشتار غیرنظامیان، نیرو های ناتو را به قوای اشغالگر تبدیل خواهد کرد. آقای کرزی گفت که افغان ها به خوبی میدانند چگونه با نیرو های اشغالگر برخورد کنند. رئیس جمهوری افغانستان، این گفته ها را در پی کشته شدن چهارده غیرنظامی افغان در ولایت جنوبی هلمند بیان کرد.

داود قاریزاده گزارش می دهد.