پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

دیدار سه روزه وزیر دفاع افغانستان از هند

وزیر دفاع افغانستان برای دیداری سه روزه وارد هند شد. هدف اصلی این سفر، گفت‌وگو در باره همکاری‌های نظامی هند با افغانستان اعلام شده است. هند در چند سال گذشته از یاری‌رسانان عمده به برنامه‌های بازسازی و توسعه‌ای افغانستان بوده.

ندا کارگر از کابل گزارش می‌دهد.