وزیر دفاع افغانستان به هند رفت

پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

عبدالرحیم وردک، وزیر دفاع افغانستان برای گفت و گو با مقامهای نظامی هند، در یک سفر سه روزه وارد این کشور شده است.

هدف اصلی از دیدار وزیر دفاع افغانستان با مقام های هند بحث بر سر همکاری های دفاعی هند با افغانستان اعلام شده است.

قرار است آقای وردک در این سفر با ای کی آنتونی، همتای هندی خود در باره اوضاع امنیتی در منطقه و روابط امنیتی دوجانبه گفت و گو کند.

هند در چند سال گذشته از کمک دهنده های بزرگ برای برنامه های بازسازی و توسعه ای افغانستان بوده است.

این دو کشور خود را قربانی تروریسم می دانند ـ تروریسمی که به گفته مقامهای این کشورها از پاکستان ـ همسایه آنهاـ صادر می شود.

حالا بحث بر سر نگرانی های امنیتی در منطقه و همکاری هند برای آموزش نیروهای امنیتی افغان از موضوعات اصلی در دیدار این دو مقام خوانده شده است.

حق نشر عکس Getty
Image caption گفتگو بر سر همکاری دفاعی و روابط امنیتی، از مسائل اصلی مورد بحث آقای وردک با همتای هندی خود است.

آقای وردک گفته است: "ما از هر همکاری که در بخش آموزش نیروهای امنیتی افغان صورت گیرد، استقبال می کنیم ـ همکاری هایی که نیروهای امنیتی افغانستان را قادر سازد از کشور خود دفاع کنند." هند در یک دهه گذشته افغانستان به بازسازی افغانستان کمک کرده است، ارزش مالی این کمکها حدود یک و نیم میلیارد دلار آمریکایی اعلام شده است.

ماه گذشته مان موهان سینگ، نخست وزیر هند در سفرش به کابل وعده کمک های بیشتر به ویژه در بخش آموزش نیروهای امنیتی افغانستان را داد.

نزدیکی روابط هند و افغانستان در بسیاری موارد نگرانی پاکستان را در پی داشته است و در مواردی مقامهای پاکستان آشکارا از حضور گسترده هند در افغانستان انتقاد کرده اند.

پاکستان رقابت دیرینه با هند دارد و روابط آن با افغانستان نیز در سال های اخیر پر تنش بوده است.

در جریان سفر نخست وزیر هند به کابل، مقامهای دو کشور به بستن پیمان استراتژیک میان هند و افغانستان توافق کرده بودند.

حالا آمادگی هند برای آموزش نیروهای افغان در آستانه خروج تدریجی سربازان خارجی از افغانستان می تواند نگرانی های پاکستان را افزایش دهد.

مطالب مرتبط