تاخیر پانزده روزه در تعطیلات مجلس افغانستان

Image caption مجلس افغانستان

مجلس نمایندگان افغانستان آغاز تعطیلات تابستانی خود را تا پانزده روز به تاخیر انداخته است.

عبدالقادر قلاتوال، منشی مجلس نمایندگان به بی بی سی گفت که این تصمیم به دلیل "رسیدگی به مسایل ضروری کشور" اتخاذ شده است.

به گفته آقای قلاتوال، ظرف پانزده روز آینده، مجلس نمایندگان "جلسات ویژه" برگزار خواهد کرد.

زمان آغاز تعطیلات مجلس نمایندگان افغانستان در آئین نامه (اصولنامه) داخلی این مجلس مشخص شده است، که از جمله نوشته است که در شرایط ویژه و یا بنا بر فرمان رئیس جمهوری، تعطیلات مجلس می تواند به تعویق افتد.

در این مورد مشخص مجلس نمایندگان دلیل تاخیر در آغاز تعطیلات تابستانی خود را اعلام نکرده، اما گفته می شود که بحث روی مسایل مربوط به دادگاه ویژه رسیدگی به شکایات انتخاباتی و معرفی وزرای پیشنهادی، از دلایل اصلی اتخاذ این تصمیم بوده است.

حامد کرزی، رئیس جمهوری افغانستان باید برای هفت وزارتخانه وزیر معرفی کند و علاوه بر این، رئیس دادگاه عالی، رئیس بانک مرکزی، رئیس امنیت ملی، دادستان کل، رئیس اداره هلال احمر و سه عضو دادگاه عالی نیز باید برای گرفتن رای اعتماد به مجلس نمایندگان معرفی شوند.

معرفی این افراد به پارلمان با تاخیر طولانی روبرو بوده است.

این افراد باید به مجلس قبلی معرفی می شدند ولی تا حالا که نزدیک به پنج ماه از افتتاح پارلمان دوم سپری می شود، این وزرا هنوز به پارلمان معرفی نشده اند.

دفتر رئیس جمهوری تا حالا از دلیل مشخص این تاخیر چیزی نگفته است.

ظرف این مدت، امور هفت وزارتخانه افغانستان از سوی "وزرای سرپرست" به پیش برده می شود.

مطالب مرتبط