روزنامه های کابل: دوشنبه، ۱۶ جوزا

لغو تعطیلات تابستانی مجلس نمایندگان افغانستان از مسائل اصلی مورد بحث در مطالب اصلی روزنامه های چاپ امروز کابل است.

مجلس روز یکشنبه، ۱۵ جوزا/خرداد با اکثریت آرا تصویب کرد که نمایندگان تا آخر ماه جاری خورشیدی به تعطیلات نروند و منتظر معرفی وزیران پیشنهای از سوی رئیس جمهوری بنشینند و بر سر برخی مسائل دیگر و از جمله لغو دادگاه ویژه رسیدگی به شکایت های انتخاباتی گفتگو کنند.

هشت صبح نوشته که مجلس نمایندگان از دو هفته تعطیلات تابستانی خود منصرف شد تا انتظار لغو دادگاه ویژه رسیدگی به شکایت های انتخاباتی را بکشد. به نظر نویسنده، مجلس نگران است که این دادگاه تصمیم خود مبنی بر بیرون کردن شماری از نمایندگان در زمان غیابت مجلس را اعلام کند و مجلس را در برابر عمل انجام شده قرار دهد.

روزنامه افزوده که پیش از این رفت و آمدهایی میان مجلس و ریاست جمهوری بر سر لغو این دادگاه وجود داشته و قرار است امروز دوشنبه، ۱۶ جوزا هم هیئت رئیسه مجلس با رئیس جمهوری گفتگو کند، اما به نظر نویسنده، با وضع موجود امید چندانی به توافق میان دو طرف در این مورد وجود ندارد.

هشت صبح همچنین نوشته که "بی‌اعتمادی گسترده" میان قوه مجریه و قوه مقننه بیش از این دیگر ممکن نیست. به نظر نویسنده، حالا این دو قوه دولت افغانستان، به عنوان دو "رقیب" به کارهای خود ادامه می دهند و از چنین وضعیتی "دشمنان" می توانند سود ببرند.

روزنامه افغانستان تنش ها در روابط پارلمان و حکومت افغانستان را در سرمقاله خود بررسی کرده و نوشته که با پافشاری حکومت بر ادامه فعالیت دادگاه ویژه و درخواست مکرر مجلس مبنی بر معرفی وزیران پیشنهادی و "تعلل" حکومت، حالا این تنشها به اوج خود رسیده است.

از حدود کمتر از دو سال است که هفت وزارتخانه و همچنین اداره امنیت ملی و بانک مرکزی و دادستانی کل کشور به وسیله افرادی به عنوان سرپرست اداره می شوند و چند عضو دادگاه عالی هم باید از مجلس رای اعتماد بگیرند. هنوز حامد کرزی، رئیس جمهوری کسی را به این سمت ها معرفی نکرده است.

به نوشته سرمقاله نویس روزنامه افغانستان، "اکثریت" نمایندگان مجلس نسبت به پیامدهای اعلام نتایج کار دادگاه ویژه رسیدگی به شکایت های انتخاباتی "نگران" هستند. این روزنامه همچنین افزوده که ممکن است این دادگاه نتایج کار خود را در وقت تعطیلات تابستانی مجلس اعلام کند.

به نظر این روزنامه، با ادامه کار این دادگاه از یک سو نقش کمیسیون مستقل انتخابات به عنوان یک نهاد مستقل "تضعیف" شده و از سوی دیگر این امر باعث شده که رئیس جمهوری وزیران پیشنهادی خود را به مجلس معرفی نکند و در کل این امر تنشهایی را در روابط میان حکومت و پارلمان به وجود آورده است.

"نه جنگ دولت معلوم است و نه صلح آن" تتر اول روزنامه ماندگار است که در آن برنامه صلح دولت افغانستان را نقد کرده و نویسنده مدعی شده که نگاه حامد کرزی، رئیس جمهوری به این برنامه "غیرواقعبینامه و قوم‌محورانه" است.

نویسنده افزوده که آقای کرزی فکر می کند که در جنگ افغانستان تنها یک قوم زیان می بیند و او وظیفه دارد که جلو چنین اتفاقی را بگیرد. به نظر روزنامه، همین موضوع باعث شده که آقای کرزی به فهم "نادرستی" از وضعیت کشور برسد و "عملا همه را به صف آرایی در برابر هم بکشاند".

ماندگار افزوده که طالبان به طور واضحی گفته اند که خواستار خروج نیروهای خارجی و سقوط دولت افغانستان و برقراری امارت اسلامی به شیوه خود هستند و به چیزی کمتر از آن قانع نیستند. نویسنده پرسیده که آیا دولت افغانستان با چنین شرطهایی حاضر است با طالبان مصالحه کند.

روزنامه دنیا در سرمقاله خود با عنوان "پس‌لرزه های خطرناک ترور شخصیت ها، آب در آسیاب دشمن نریزید"، نوشته که "دشمنان صلح و ثبات" افغانستان برای رسیدن به اهداف خود از هر حربه ای، از سوزاندن مدارس تا حملات انتحاری در معبرها و ترور شخصیت های سیاسی و نظامی استفاده می کنند.

روزنامه اما پخش "شایعات و گمانه‌زنی‌های منفی" به دنبال ترور شخصیت های سیاسی و نظامی مبنی بر این که گویا عده ای در درون نظام در ترور آنها دست داشته اند، حربه کشنده تر از کشتن آنها است. به نظر نویسنده، هدف از پخش چنین شایعات ایجاد جو بی اعتمادی در میان مردم و جریانهای سیاسی است.

دنیا افزوده که جریانهای "اپوزیسیون" پس از ترور ژنرال داوود داوود، انتقادهایی را مطرح کردند که گویا رقیبان سیاسی آنها قصد ترور شخصیت های جهادی را دارند تا فرصت های تازه ای در میدانهای سیاسی پیدا کنند. نویسنده اما چنین گمانه را "آفتی" از جانب "دشمن" دانسته است.

نویسنده دنیا هشدار داده سیاسیونی که خود را حامی منافع ملی افغانستان و دلسوز مردم می دانند، باید توجه داشته باشند که منحرف کردن مردم از مسیر حقیقی، در دادگاه وجدان "خیانت تمام عیار به انسانیت" است و سزای این خیانت "جز نابودی خائن" نیست.

مطالب مرتبط