روزنامه های کابل: چهارشنبه 18 جوزا

نقش احتمالی ایران در تجهیز و تمویل گروه طالبان در افغانستان و بیم و امیدهایی در مورد انتقال مسئولیت های امنیتی به نیروهای افغان، از نکات مورد بررسی در روزنامه های چاپ امروز کابل است.

روزنامه هشت صبح به بهانه اظهارات معاون وزیر خارجه بریتانیا که ایران را به دادن سلاح به طالبان در افغانستان متهم کرد، نقش ایران را در تحولات افغانستان ارزیابی کرده است.

این روزنامه نوشته که ایران گروه های تروریستی را در افغانستان حمایت مالی و نظامی می کند تا از این راه، به اهداف خود در منطقه و افغانستان برسد.

نویسنده هشت صبح این برنامه را در تضاد با حسن همجواری میان افغانستان و پاکستان و توافقات بین المللی خوانده و نوشته است که افغانستان همانگونه که تعهد کرده، اجازه نداده است تا از خاک این کشور علیه کشور سومی استفاده شود و در برابر، این انتظار را از کشورهای همسایه خود نیز دارد که برای هدف قرار دادن کشور سومی، از خاک افغانستان استفاده نکنند.

روزنامه نخست، در سرمقاله خود زیر عنوان "افغانستان، محترمانه طالبانی می شود" تلاشها برای مذاکره با طالبان و برنامه انتقال مسئولیت های امنیتی به نیروهای افغان را بررسی کرده است.

این روزنامه نوشته که آمریکا و اداره حامد کرزی، هر دو بنا بر اهداف مشخصی که دارند، روی مذاکره با طالبان و سهم دادن این گروه در قدرت سیاسی افغانستان به توافق رسیده اند، بدون اینکه به نوشته روزنامه، نگران آسیب هایی باشند که حضور طالبان در قدرت به "روشنفکری" افغانستان وارد خواهد کرد.

نخست نوشته که آمریکا با امضای پیمان استراتژیک با افغانستان، حضور دوامدار خود را در این کشور تضمین کرده و حامد کرزی نیز می خواهد با به پیروزی رسانیدن مذاکره با طالبان، از خود رئیس جمهوری بسازد که "افغانستان را از حساس ترین دوره تاریخی پیروزمندانه گذر داده است."

اما نویسنده افزوده که جدا از این اهداف شخصی و گروهی، هیچ تضمینی وجود ندارد که آمریکا و رئیس جمهور کرزی، به آینده دموکراسی و حقوق بشر در افغانستان توجه داشته باشند.

روزنامه ماندگار نوشته است که دولت افغانستان، جامعه جهانی و سازمان ملل متحد هنوز در مورد چگونگی گفتگو و مصالحه با طالبان به توافق نرسیده اند و نمی دانند که جزئیات این برنامه چه خواهد بود و چگونه عملی خواهد شد.

از این رو، نویسنده ماندگار به این باور است که در اظهارات و عملکرد مقامات افغان، نمایندگان جامعه جهانی و سازمان ملل متحد در برخورد با مسئله مذاکره با طالبان، تناقض وجود دارد.

روزنامه افزوده که در افغانستان برای مذاکره و مصالحه با مخالفان مسلح، زمینه سازی نشده است و نهادهایی بوجود نیامده که هر دو طرف درگیر، آن را کاملا مستقل پنداشته و به تصامیم آن احترام بگذارند.

به نوشته ماندگار، گروه طالبان هم اکنون با بسیاری از اعضای شورای عالی صلح، مشکلات جدی و سابقه طولانی جنگ دارند.

روزنامه آرمان ملی نوشته است که نیروهای امنیتی افغان بزودی مسئولیت های امنیتی هفت شهر افغانستان را برعهده می گیرند و نویسنده افزوده که این مسئولیت، دشوار و نیازمند توجه و دقت جدی مسئولان امنیتی است.