پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

قرارداد فروش سیصد هزار تن مواد سوختی ایران به افغانستان

ایران موافقت کرده است طی شش ماه آینده سیصد هزار تن بنزین به افغانستان بفروشد. قرار است بخش اعظم بنزین وارداتی از ایران در ولایات غرب افغانستان به مصرف برسد. در موافقت‌نامه‌ای که میان دو کشور در تهران امضا شد آمده است که این مواد نفتی در اختیار نیروهای خارجی قرار نمی‌گیرد. پیشتر دولت ایران ابراز نگرانی کرده بود که بخشی از نفت وارد شده از مسیر این کشور توسط نیروهای ناتو مصرف می شود.

علی سلیمی از کابل گزارش می دهد.