پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

استفاده از مذهب برای تقویت روحیه پلیس افغانستان

وزرات داخله افغانستان می‌گوید برای تقویت روحیه پلیس به نیروی مذهبی نیاز دارد. قرار هست صدها تن از فارغ التحصیلان مدارس دینی، وارد نیروهای پلیس شوند تا به سربازان آموزش‌های مذهبی و انگیزه جنگیدن بدهند.

نداکارگر از کابل گزارش میدهد.