نمایندگان مجلس افغانستان: وزرای فعلی دولت را استیضاح می کنیم

اعضای مجلس نمایندگان افغانستان حق نشر عکس AP
Image caption مجلس نمایندگان تلاش دارد بر حکومت فشار وارد کند تا وزرای پیشنهادی معرفی شوند

شماری از اعضای مجلس نمایندگان افغانستان هشدار داده اند که اگر حامد کرزی، رئیس جمهوری این کشور، وزرای پیشنهادی خود را بزودترین فرصت به مجلس نمایندگان معرفی نکند، آنها وزرای برحال (فعلی) حکومت آقای کرزی را استیضاح و از آنان سلب اعتماد خواهند کرد.

مجلس نمایندگان افغانستان که قرار بود تعطیلات تابستانی خود را هفته گذشته آغاز کند، تعطیلات خود را تا پانزده روز به تاخیر انداخت تا رئیس جمهور فرصت داشته باشد وزرای پیشنهادی خود برای هفت وزارتخانه و روسای برخی از ادارات دولتی را به مجلس نمایندگان معرفی کند.

اعضای هیات اداری مجلس نمایندگان هفته گذشته در این مورد با حامد کرزی دیدار کرده و خواستار معرفی این افراد به مجلس نمایندگان شدند.

اما هنوز دفتر رئیس جمهور تاریخی را برای معرفی وزرا و روسای پیشنهادی به مجلس نمایندگان مشخص نکرده است.

مجلس نمایندگان افغانستان روز گذشته تصمیم گرفت که تا زمان معرفی وزرای پیشنهادی، جلسات خود را به رسم اعتراض در سکوت برگزار کند.

اعضای این مجلس، امروز (یکشنبه) برای دومین روز جلسه خود را در سکوت برگزار کرده و با کوبیدن بر روی میزها، اعتراض خود را نشان دادند.

همزمان با این، برخی از اعضای مجلس نمایندگان تاکید کردند که آنها برای وارد کردن فشار بر حکومت برای معرفی وزرا و روسای پیشنهادی، تصمیم دارند وزرای برحال حکومت را استیضاح کنند.

صفی الله مسلم، از اعضای مجلس نمایندگان گفت: "ما به همین شکل به اعتراضات خود در ده روز آینده ادامه خواهیم داد. اگر طی این مدت فهرست وزرا برای ما فرستاده نشد، وزرای برحال را احضار کرده و به آنها رای عدم اعتماد خواهیم داد."

این پیشنهاد، از سوی چندین عضو مجلس نمایندگان افغانستان تا حالا مطرح شده، اما این گزینه، هنوز به عنوان یکی از ابزارهای فشار بر حکومت، در جلسه رسمی مجلس نمایندگان بررسی نشده است.

قانون اساسی افغانستان که به مجلس نمایندگان حق استیضاح وزرای کابینه را داده، حکم می کند که دادن رای عدم اعتماد به وزرا، "باید صریح، مستقیم و براساس دلایل موجه باشد."

براساس این قانون، وزرای کابینه می توانند براساس درخواست بیست درصد اعضای مجلس نمایندگان، استیضاح شوند.

روز گذشته، رئیس مجلس نمایندگان افغانستان ابراز تاسف کرد که با وجود پیشنهادهای مکرر اعضای مجلس، حکومت افغانستان هنوز به درخواست آنها در زمینه معرفی وزرا و روسای پیشنهادی جواب مثبت نداده است.

مطالب مرتبط